Doradztwo podatkowe

Kiedy ceny transferowe wymagają udokumentowania

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

12 czerwca 2020
Od wartości i charakteru transakcji zależy, czy podlegają one weryfikacji pod kątem zastosowanych cen.

Ceny transferowe, wprowadzone w 2000 roku do polskiego prawa podatkowego z inicjatywy ówczesnego ministra finansów Marka Belki, nadal sprawiają przedsiębiorcom wiele kłopotów. Wciąż np. liczni przedsiębiorcy nie wiedzą, w jakich przypadkach zobowiązani są do sporządzenia specjalnej dokumentacji podatkowej – takiej, która potwierdzi, że zastosowane ceny transferowe odpowiadają rynkowym i podmioty nie odniosły ukrytych korzyści z tego, że występują między nimi jakieś powiązania.

Nie wszystkie transakcje między podmiotami powiązanymi wymagają specjalnego udokumentowania na potrzeby organów podatkowych. Jak zatem rozróżnić te, z którymi wiąże się ten obowiązek? Oto krótkie wyjaśnienie.

1. Sporządzenia dokumentacji cen transferowych wymagają transakcje finansowe i towarowe o wartości 10 mln zł i wyższej. Przypomnijmy, że o transakcjach finansowych mówimy wówczas, gdy np. jeden podmiot udziela drugiemu pożyczki albo kredytu, emituje w jego imieniu obligacje itp. Transakcje towarowe z kolei to te, których przedmiotem są towary lub środki trwałe – chodzi np. o zakup od spółki powiązanej surowców do produkcji, gotowych wyrobów w celu ich odsprzedaży klientowi detalicznemu, ale też należących do niej nieruchomości albo linii produkcyjnych.

2. Dopełnienia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych wymagają również transakcje usługowe i inne o wartości 2 mln zł i wyższej. Z transakcjami usługowymi mamy do czynienia, gdy np. jedna spółka w grupie zajmuje się ochroną mienia pozostałych spółek albo organizuje dla ich personelu szkolenia i warsztaty, prowadzi ich obsługę finansową itp.

Warto też wiedzieć, co oznaczają pojęcia „transakcje kontrolowane” i „transakcje jednorodne”. Oba mają kluczowe znaczenie dla stwierdzenia, czy masz obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, czy też możesz z ulgą odetchnąć…

Transakcje kontrolowane to te, których warunki ustalono w taki a nie inny sposób, bo dotyczą podmiotów powiązanych. Będą to m.in. te transakcje, w których np. doszło do narzucenia ceny przez silniejszego z powiązanych partnerów.

Z kolei o transakcjach jednorodnych mówimy wówczas, gdy jakaś część (albo i wszystkie) transakcji kontrolowanych to kontrakty podobne, jeśli chodzi o to, czego dotyczą, na jakich warunkach są zawierane i przez kogo. Mogą to być np. kolejne umowy zakupu od spółki powiązanej półproduktów do dalszego przerobu albo towarów do odsprzedaży, kolejne zlecenia obsługi kadrowej albo z zakresu public relations…

Jak widzisz, jest sporo kryteriów, których spełnienie decyduje o tym, czy jako przedsiębiorca i podatnik musisz sporządzić dokumentację cen transferowych. A to nie wszystko. Przepisy są niejednoznaczne, a ich interpretacje niejednorodne. Sama dokumentacja jest na tyle skomplikowana, że nawet Harvey Specter z nowojorskiej kancelarii Pearson Hardman nie sporządziłby jej bez wcześniejszego solidnego zagłębienia się w temat.

Możesz próbować samodzielnie rozpoznać to zagadnienie. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć ceny transferowe zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Co to są ceny transferowe?”. Dla bezpieczeństwa radzilibyśmy jednak skorzystać ze wsparcia ekspertów.

Kacper Boroń
Kierownik, Dział Doradztwa Podatkowego

Kacper Boroń

Menedżer, Doradca podatkowy

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa. Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…
Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej
Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa. Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: