Doradztwo podatkowe

Kiedy ceny transferowe wymagają udokumentowania

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

12 czerwca 2020
Od wartości i charakteru transakcji zależy, czy podlegają one weryfikacji pod kątem zastosowanych cen.

Ceny transferowe, wprowadzone w 2000 roku do polskiego prawa podatkowego z inicjatywy ówczesnego ministra finansów Marka Belki, nadal sprawiają przedsiębiorcom wiele kłopotów. Wciąż np. liczni przedsiębiorcy nie wiedzą, w jakich przypadkach zobowiązani są do sporządzenia specjalnej dokumentacji podatkowej – takiej, która potwierdzi, że zastosowane ceny transferowe odpowiadają rynkowym i podmioty nie odniosły ukrytych korzyści z tego, że występują między nimi jakieś powiązania.

Nie wszystkie transakcje między podmiotami powiązanymi wymagają specjalnego udokumentowania na potrzeby organów podatkowych. Jak zatem rozróżnić te, z którymi wiąże się ten obowiązek? Oto krótkie wyjaśnienie.

1. Sporządzenia dokumentacji cen transferowych wymagają transakcje finansowe i towarowe o wartości 10 mln zł i wyższej. Przypomnijmy, że o transakcjach finansowych mówimy wówczas, gdy np. jeden podmiot udziela drugiemu pożyczki albo kredytu, emituje w jego imieniu obligacje itp. Transakcje towarowe z kolei to te, których przedmiotem są towary lub środki trwałe – chodzi np. o zakup od spółki powiązanej surowców do produkcji, gotowych wyrobów w celu ich odsprzedaży klientowi detalicznemu, ale też należących do niej nieruchomości albo linii produkcyjnych.

2. Dopełnienia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych wymagają również transakcje usługowe i inne o wartości 2 mln zł i wyższej. Z transakcjami usługowymi mamy do czynienia, gdy np. jedna spółka w grupie zajmuje się ochroną mienia pozostałych spółek albo organizuje dla ich personelu szkolenia i warsztaty, prowadzi ich obsługę finansową itp.

Warto też wiedzieć, co oznaczają pojęcia „transakcje kontrolowane” i „transakcje jednorodne”. Oba mają kluczowe znaczenie dla stwierdzenia, czy masz obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, czy też możesz z ulgą odetchnąć…

Transakcje kontrolowane to te, których warunki ustalono w taki a nie inny sposób, bo dotyczą podmiotów powiązanych. Będą to m.in. te transakcje, w których np. doszło do narzucenia ceny przez silniejszego z powiązanych partnerów.

Z kolei o transakcjach jednorodnych mówimy wówczas, gdy jakaś część (albo i wszystkie) transakcji kontrolowanych to kontrakty podobne, jeśli chodzi o to, czego dotyczą, na jakich warunkach są zawierane i przez kogo. Mogą to być np. kolejne umowy zakupu od spółki powiązanej półproduktów do dalszego przerobu albo towarów do odsprzedaży, kolejne zlecenia obsługi kadrowej albo z zakresu public relations…

Jak widzisz, jest sporo kryteriów, których spełnienie decyduje o tym, czy jako przedsiębiorca i podatnik musisz sporządzić dokumentację cen transferowych. A to nie wszystko. Przepisy są niejednoznaczne, a ich interpretacje niejednorodne. Sama dokumentacja jest na tyle skomplikowana, że nawet Harvey Specter z nowojorskiej kancelarii Pearson Hardman nie sporządziłby jej bez wcześniejszego solidnego zagłębienia się w temat.

Możesz próbować samodzielnie rozpoznać to zagadnienie. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć ceny transferowe zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Co to są ceny transferowe?”. Dla bezpieczeństwa radzilibyśmy jednak skorzystać ze wsparcia ekspertów.

Kacper Boroń
Kierownik, Dział Doradztwa Podatkowego

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa. Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…
Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej
Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa. Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: