Nowy Ład

Czy nowa-nowa składka zdrowotna jest mniej obciążająca dla prywaciarzy?

Stan prawny

Uwaga! Przepisy są w trakcie zmian

Data publikacji

29 kwietnia 2022
Jedne z największych zmian jakie wprowadził Nowy Ład dotyczyły składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy odczuli różnicę w braku możliwości odliczania jej od podatku, a także uzależnienia wysokości składek od uzyskanego dochodu lub przychodu. Jakie zmiany przynosi Nowy Nowy Ład – pocieszenie czy dobicie?

Podzielmy zasady dotyczące składki zdrowotnej według formy opodatkowania i przejdźmy do konkretów.

Skala podatkowa – W zakresie osób rozliczających się na skali ustawodawca akurat nie przewidział żadnych zmian w składce zdrowotnej. Przedsiębiorcy nadal będą płacić składkę 9% od dochodu (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne). Nie ma też możliwości odliczenia jej od podatku.

Podatek liniowy – Tu pojawia się pierwsza zmiana. Składka zdrowotna wciąż wynosi 4,9% od dochodu. Według projektu natomiast Podatnicy będą mieć możliwość jej odliczenia. Zmiany te znacząco obniżą należny podatek za czerwiec, poprzez odliczenie skumulowanej składki zdrowotnej za miesiące styczeń-czerwiec (przy zastosowaniu nowych przepisów od lipca). Odliczenie dotyczy również osoby współpracującej, jeśli występuje – pamiętając, że składki zdrowotne osób współpracujących zależne są od formy opodatkowania przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy będą mogli w zaliczkach pomniejszać podatek o 19% zapłaconej w danym miesiącu składki zdrowotnej. Natomiast w rozliczeniu rocznym będą mogli odjąć od podstawy opodatkowania całą składkę zdrowotną, nie więcej jednak niż 8 700 złotych. Oznacza to, że Przedsiębiorca będzie mógł maksymalnie zyskać 1 653 złote. Maksymalny próg dochodu, dla którego składka podlega odliczeniu jako koszt dla podatnika podatku liniowego i wynosi 177 660 złotych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć w zaliczkach jak i na koniec roku 50% zapłaconej składki zdrowotnej od swojego przychodu. Brzmi zachęcająco, natomiast realnie, ze względu na stosunkowo niskie stawki ryczałtu – zmiana groszowa.

Przykładowo ryczałtowiec o przychodzie 200 000 złotych (roczna składka zdrowotna 6 718,68 złotych) świadczący usługi szkoleniowe (stawka podatku 8,5%), po uwzględnieniu tego odliczenia, oszczędzi zaledwie 285,54 złote w skali roku, comiesięcznie daje zawrotne 23,79 złotych.

Dla przypomnienia, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przez cały poprzedni rok podatkowy, za podstawę wymiaru składki przyjmuje się wysokość przychodów uzyskiwanych w tym okresie. Jeśli natomiast przedsiębiorca rozpoczyna działalność, można płacić składki zdrowotne na bieżąco, a w przypadku przekroczenia wyższego progu składki, wyrównać (dopłacić) składki przy rozliczeniu rocznym przychodów z działalności. Gdy jednak przedsiębiorca przewidzi uzyskanie wyższego przychodu, można również płacić wyższe składki na bieżąco, aby uniknąć późniejszej dopłaty. Wówczas oczekiwać trzeba będzie pism z ZUS-u z informacją o nadpłatach składek zdrowotnych.

Karta podatkowa – Tutaj ustawodawca przewidział możliwość odliczenia kwoty wynikającej z decyzji ustalającej wysokość podatku o 19% zapłaconej składki zdrowotnej w skali roku. Zmiana ta jest na korzyść podatników, natomiast jest ona symboliczna. Dla osób na karcie podatkowej dojdą jednak też dodatkowe obowiązki. Do końca lutego będą musieli złożyć (tak jak w starym ładzie) zeznanie dotyczące wysokości zapłaconych w roku podatkowym składek zdrowotnych.

A jakie zmiany w spółkach?

Komplementariusz – Ustawodawca wprowadził niestety również zmiany na niekorzyść. Do ubezpieczeń zdrowotnych dodani zostali komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej. Dodatkowo komplementariuszy obejmują tytuły do ubezpieczeń społecznych.

Prokurent – Pojawiło się również doprecyzowanie prokurenta w zakresie tytułu do składki zdrowotnej. Według nowych przepisów, oprócz osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania objęci ubezpieczeniem zdrowotnym są prokurenci, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ubezpieczenie zdrowotne oskładkowane jest wówczas według zasad ogólnych.

Na koniec przypomnienie, od czego nie uciekniemy.

Wciąż obowiązywać będzie tzw. składka minimalna. Gdy wysokość składki miesięcznej jest niższa niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia, wówczas składka ustalana jest w oparciu o wskazaną proporcję. Finalnie zatem wysokość składki wynosi około 271 złotych.

Agata Flisikowska

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa. Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…
Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej
Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa. Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: