Spółki komandytowe na celowniku Ministerstwa Finansów

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

09 września 2020
W obliczu zapowiadanych zmian zalecamy, aby wspólnicy spółek komandytowych, jak również osoby rozważające taką formę współpracy, zastanowili się nad alternatywnym ustrukturyzowaniem swojego biznesu.

Według danych GUS w Polsce funkcjonuje obecnie ok. 40,5 tys. spółek komandytowych, przy czym patrząc na ostatnie lata, rokrocznie zakłada się ich ok. 5 tys. „Komandytówka” to jedna z popularniejszych spółek (więcej rejestruje się tylko spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – ok. 27 tys. rocznie). Przyczyna takiego stanu rzeczy nie powinna dziwić. W polskim prawie podatkowym dla tego typu spółek przewidziany jest jednopoziomowy model opodatkowania, co oznacza, że zysk opodatkowany jest tu wyłącznie na poziomie wspólników. O atrakcyjności spółki komandytowej przesądza także swoboda w zakresie kształtowania treści jej umowy, jak również brak ustawowego wymogu kapitałowego.

Rewolucji w CIT ciąg dalszy

Wskazany wyżej trend może jednak wkrótce się odwrócić. A to za sprawą „rewolucyjnej” zapowiedzi Ministerstwa Finansów, zgodnie z którą spółki komandytowe miałyby zostać (od 1 stycznia 2021 r.) objęte reżimem CIT. W istocie oznaczałoby to wprowadzenie dwupoziomowego modelu opodatkowania tych spółek (tj. opodatkowanie zysku na poziomie spółki oraz opodatkowanie dywidendy dla jej wspólników). Niestety, na ten moment nie są znane szczegóły projektowanych zmian. Nie wiemy więc, czy na gruncie nowego stanu prawnego „komandytówki” będą mogły skorzystać z jakichkolwiek preferencji w CIT, np. z obniżonej stawki 9% bądź też z tzw. systemu estońskiego. Poznaliśmy jedynie skrótowe uzasadnienie nowelizacji,  w którym wskazuje się na konieczność uszczelnienia systemu podatkowego poprzez wyeliminowanie tworzenia przez podatników struktur optymalizacyjnych z wykorzystaniem spółek komandytowych.

Spółki komandytowe zapłacą CIT?

Przypomnijmy, że plan, aby spółki komandytowe stały się samodzielnymi podatnikami CIT pojawił się już pod koniec 2013 r. Zdecydowano wówczas o włączeniu w zakres podmiotowy ustawy o CIT innego typu spółek, tj. spółek komandytowo – akcyjnych. Tym razem jednak wiele wskazuje na to, że zamierzenia Ministerstwa mogą się ostatecznie zmaterializować. Biorąc pod uwagę, iż zapowiedziane zmiany miałyby wejść w życie od przyszłego roku, czasu na reakcję pozostało niewiele. Rekomendujemy więc, aby wspólnicy spółek komandytowych, jak również osoby rozważające taką formę współpracy, już teraz zastanowili się nad alternatywnym ustrukturyzowaniem swojego biznesu.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu.

Michał Brudziński
Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Odwiedź nas również na: