Zasiłek macierzyński dla businesswoman

Zasiłek macierzyński dla businesswoman

Dla kogo jest zasiłek macierzyński?   Uprawnionymi do pobierania zasiłku macierzyńskiego są osoby, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe i w trakcie trwania tego ubezpieczenia:   urodziły dziecko, przyjęły dziecko w wieku do 7-go roku życia (a w...
Działalność nierejestrowana w praktyce

Działalność nierejestrowana w praktyce

Co to jest działalność nierejestrowana? Działalność nierejestrowana została wprowadzona ustawą Prawo przedsiębiorców, która funkcjonuje od 30 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, działalność nierejestrowana to działalność: z której...