Spółka na CIT estońskim a spółka cywilna

Spółka na CIT estońskim a spółka cywilna

Możesz, ale …   Skorzystanie z estońskiego CIT nadal wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków. Jednym z nich jest nieposiadania udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego...