Spółka komandytowa vs spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowa vs spółka komandytowo-akcyjna

Struktura spółek   Zarówno spółka komandytowa (SK) jak i spółka komandytowo-akcyjna (SKA) są spółkami osobowymi prawa handlowego. W obu przypadkach wspólnicy dzielą się na dwa rodzaje. W SK i SKA pierwszym rodzajem wspólnika jest komplementariusz, który prowadzi...
Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Co zakłada nowelizacja? Z dniem 1 stycznia 2021 w życie wchodzi ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...