Dobra ulga na złe długi

Dobra ulga na złe długi

Finansowy zawał serca   Ulga na złe długi powstała z myślą o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym i utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw, które zmagają się z nierzetelnymi odbiorcami. Istotą zatoru płatniczego jest spiętrzenie się zobowiązań w łańcuchu kilku...
Ulga IP BOX a praca w zespole programistów

Ulga IP BOX a praca w zespole programistów

Wyrok, który wywołał niepokój   Programiści zaczęli się zastanawiać, czy pracując w zespole, mogą korzystać z ulgi IP BOX. Spowodowane zostało to wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd odmówił skorzystania z ulgi IP BOX programiście pracującemu...
Ulga konsolidacyjna pod lupą

Ulga konsolidacyjna pod lupą

Jakie warunki musisz spełnić, żeby skorzystać z ulgi? Podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z ulgi konsolidacyjnej, zostali objęci koniecznością spełnienia łącznie określonych warunków: spółka, której udziały lub akcje są nabywane, ma siedzibę lub zarząd na...