Zasiłek macierzyński dla emerytów- fikcja prawna czy realna możliwość?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

27 kwietnia 2022
W jaki sposób ,,Nowy Nowy Ład” wyświadczył ,,niedźwiedzią przysługę” emerytom przysposabiającym dzieci? W tym artykule obrazowo przedstawimy sprzeczność wprowadzenia zasiłku macierzyńskiego do grupy ,,PIT-0” z dotychczasowymi uprawnieniami dla emerytów.

Kto może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego?

 

Z zasiłku może skorzystać zasadniczo ubezpieczona kobieta, która urodziła dziecko. Może go również otrzymać osoba ubezpieczona, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego przyjęła na wychowanie dziecko do 7, lub do 10 roku życia (jeżeli podjęto wobec niego decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego). Dodatkowo musi ona wystąpić do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie albo sprawować nad nim opiekę jako rodzina zastępcza (niezawodowa). Takiej osobie może zostać udzielony tzw. ,,urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego”. W podstawowym wymiarze trwa on 20 tygodni. Przy większej liczbie przysposobionych ,,jednorazowo” dzieci, czas trwania urlopu wydłuża się maksymalnie do 37 tygodni. Świadczenie jest wypłacane w wysokości dotychczasowej, miesięcznej pensji. Jeśli beneficjent pracował krócej niż rok- zostanie wyliczone proporcjonalnie. Dodatkowo, projekt ,,Nowego Nowego Ładu” włącza zasiłek macierzyński do grupy świadczeń objętych zerowym PIT dla tych osób, które m.in. korzystają z ulgi dla emerytów.

 

Jesień życia w świetle nowelizacji ustawy o PIT

 

Przyjrzyjmy się pokrótce istocie świadczenia emerytalnego. Przysługuje ono miesięcznie, za przepracowanie ustawowej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Obecnie wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Emerytura jest opodatkowana podatkiem PIT oraz składką zdrowotną- emeryt nie płaci ZUS-u. Jeśli czyjaś emerytura mieści się w kwocie wolnej od podatku (30 000 złotych), to do zapłaty pozostaje tylko składka zdrowotna (9%). Jeżeli emeryt uzna, że dla higieny umysłu chciałby mimo wszystko pozostać aktywny zawodowo – ma taką możliwość. Może zatrudnić się na etacie, na umowie cywilnoprawnej albo rozkręcić własną działalność gospodarczą. W przypadku umów o pracę i umów cywilnoprawnych, emeryt jest oskładkowany tak samo, jak każdy inny zatrudniony na tej podstawie. Emeryt prowadzący JDG nie podlega już obowiązkowi opłacania składek społecznych – emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Jeśli jednak się na to zdecyduje, możliwe jest opłacanie dobrowolnie składek emerytalnej i rentowej. W działalności gospodarczej na emeryturze nie jest natomiast możliwe opłacanie składki chorobowej oraz Funduszu Pracy.

 

Wtedy pojawia się zerowy PIT. Cały na biało.

 

W założeniu ,,Ulgi dla pracujących seniorów”, jeżeli nasz emeryt wspaniałomyślnie zrezygnuje z pobierania przysługującemu mu:

 

  • emerytury lub renty (także tych ,,dla mundurowych”),
  • świadczeń związanych ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
  • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku
  • uposażenia rodzinnego,

 

oraz będzie odprowadzał składki ZUS, to jego kwota wolna od podatku wzrośnie do 115 528 zł.

 

Nic, tylko się starzeć, ktoś mógłby pomyśleć. Otóż nie do końca.

 

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, w której nasza emerytka zostaje opiekunem prawnym dziecka do lat 7. Powody mogą być różne- przyjmijmy, że doszło do tragicznego wypadku. Ginie w nim oboje rodziców jej wnuka. Nie można wskazać żadnego innego członka rodziny, który mógłby przejąć nad nim pieczę. Babcia dziecka pozostaje osobą aktywną zawodowo, ze względu na bardzo niską emeryturę. Aby związać koniec z końcem, zatrudniła się w miejscowym sklepie warzywniczym (na umowę o pracę). Ze względu na fakt, że dziecko potrzebuje teraz bardzo dużo uwagi, zainteresowała się przejściem na zasiłek macierzyński. Przez 20 tygodni otrzymywałaby 100% swojego wynagrodzenia i emeryturę. Babcia niegdyś interesowała się prawem podatkowym. Wczytała się dokładnie w przepisy projektu. Wynika z nich, że żeby skorzystać z zasiłku macierzyńskiego i nie płacić od niego PIT, musi zrezygnować z emerytury.

 

Jak to się wydarzyło?

 

Opisując skrótowo: aby babci przysługiwał zasiłek macierzyński, musi posiadać ubezpieczenie chorobowe. Żeby je posiadać, musi opłacać składkę chorobową, zatem musi się zatrudnić na etacie. Jeśli jednocześnie pobiera emeryturę, to nie może korzystać z Ulgi dla pracujących seniorów. Brak możliwości korzystania z Ulgi dla pracujących seniorów zamyka jej drogę do zwolnionego z podatku zasiłku macierzyńskiego. Dlaczego zatem wprowadzono uprawnienie, która wymaga rezygnacji z innych uprawnień? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Jest duża szansa, że za miesiąc ten artykuł również będzie nieaktualny- miejmy tylko nadzieję, że z korzyścią dla podatników.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Odwiedź nas również na: