DORADZTWO PODATKOWE

Raportowanie schematów podatkowych – strzeż się wysokich sankcji!

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) ma na celu dostarczenie organom podatkowym informacji na temat transakcji i działań korzystających z nich podmiotów oraz potencjalnych nadużyć.

Niewiedza kosztuje

Regulacje MDR wymagają dochowania należytej staranności. W razie braku informacji o danej transakcji istnieje ryzyko nałożenia wysokich kar pieniężnych – za niewywiązanie się z obowiązku przestrzegania przepisów MDR grożą sankcje określone w kodeksie karnym skarbowym lub sankcje określone w Ordynacji podatkowej.

O jakich kwotach mowa?

Kara grzywny za nieprzekazanie właściwemu organowi informacji o MDR może wynieść nawet do 720 stawek dziennych, a w 2021 roku to nawet 26,88 milionów złotych

Z kolei brak posiadania procedury MDR przez promotora to kara w wysokości 2 milionów złotych.

Z pomocą Kancelarii Mentzen nie stracisz swoich pieniędzy. Przejmiemy Twoje obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Kogo dotyczy raportowanie schematów podatkowych?

Promotorów, którymi są doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, doradzający klientom pracownicy instytucji finansowych lub inne osoby, które udostępniają schematy podatkowe.

Wspomagających, czyli podmioty takie jak biuro księgowe, czy bank, które pośredniczą między promotorem a korzystającym.

Kwalifikowanych korzystających, którzy wdrożyli lub chcą wdrożyć uzgodnienia.

Czego najczęściej dotyczy raportowanie

Raportowanie schematów podatkowych dotyczy wszystkich podatków, bez znaczenia jest również przedmiot transakcji. Obowiązek raportowania MDR obejmuje przede wszystkim:

Transakcje na rynku
nieruchomości

Przekształcenia, aporty i sprzedaż spółek

Sprzedaż środków trwałych o znacznej wartości

Transakcje międzynarodowe

Wszystkie zmiany zasad opodatkowania

Jakie są kryteria kwalifikowanego korzystającego?

1.  Przychody, koszty lub wartość aktywów, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w bieżącym lub poprzedzającym roku 10 000 000 euro,

2. Udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej 2 500 000 euro,

3. Korzystający jest podmiotem powiązanym dla podmiotów spełniających powyższe kryteria.

Jesteś jednym z nich? Pomożemy Ci rozpoznać obowiązki podatkowe i bezpiecznie przeprowadzimy przez całą procedurę.

Jako jedni z nielicznych przeprowadzimy Cię przez całą procedurę MDR.

Niewiele firm wie, w jaki sposób opracować i wdrożyć procedurę MDR. Wybierając Kancelarię Mentzen, zyskasz pewność, że Twoją sprawą zajmą się najlepsi specjaliści.

Weź głęboki wdech…

Wykonamy za Ciebie:

^

Opinię – zweryfikujemy zakres Twoich obowiązków wynikających z przepisów MDR oraz doradzimy w zakresie raportowania schematów podatkowych 

^

Raportowanie – przygotujemy formularze MDR do zaraportowania schematów, podatkowych oraz wesprzemy Cię w procesie raportowania

^

Audyt – przeprowadzimy badanie weryfikujące obowiązki w zakresie raportowania przeprowadzonych transakcji przez okres kilku lat

^

Wdrożenie – opracujemy i wdrożymy procedurę MDR dla podatników, którzy są zobligowani do jej posiadania

^

Szkolenie – dla pracowników działu księgowego lub finansowego

i odetchnij z ulgą!

Następnie zapytaj o niezobowiązującą ofertę.