pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

DORADZTWO PODATKOWE

Płać mniej podatku dochodowego dzięki uldze B+R

Dzwonisz do nas, a my walczymy o Twoje niższe podatki. 

Ulga badawczo-rozwojowa pozwala wnioskować o obniżenie podatku dochodowego, jeśli ponosisz wydatki na prace nad nowymi produktami, usługami lub optymalizacją procesów.

Dotyczy to setek tysięcy firm w Polsce, prawdopodobnie również Twojej.

Nie musisz „badać” niczego innowacyjnego.

Ulga B+R dotyczy prac rozwojowych prowadzonych w skali danego biznesu, a nie kraju czy świata. Oznacza to, że obejmuje nawet powszechne na rynku rozwiązania, jeśli tylko są nowością w Twojej firmie.

Prawie każda firma
kwalifikuje się do ulgi B+R.

Spójrz na kilka prostych przykładów albo zadzwoń, by porozmawiać o tym, czy Twoja firma również może płacić niższe podatki:

Możesz zyskać ogromne oszczędności. Sprawdź to w parę minut.

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz ile możesz zaoszczędzić:

[kalkulator-ulg type="br"]

Odpowiedz na powyższe pytania i oblicz, ile zaoszczędzisz.

Złóż wniosek raz a dobrze.

W komunikacji z Urzędem Skarbowym liczy się doświadczenie.

Od innych kancelarii różnimy się skutecznością. Przygotowujemy wnioski w sposób, który maksymalizuje szansę na pozytywne rozpatrzenie przez Urząd Skarbowy. 

To bardzo ważne, ponieważ przyznanie ulgi zajmuje co do zasady nieco ponad 6 miesięcy. Jeśli zależy Ci na otrzymaniu zwrotu podatku jak najszybciej, warto złożyć porządnie przygotowany wniosek. Każdy błąd może oznaczać opóźnienie liczone w miesiącach.

Sprawdź naszą ofertę konsultacji online.

Skorzystaj z kalendarza i umów się na rozmowę. 

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje obsługa ulgi badawczo-rozwojowej?

Nasza usługa, polegająca na pomocy przy wdrażaniu ulgi badawczo-rozwojowej, składa się z dwóch etapów. Podczas pierwszego dokonujemy weryfikacji możliwości skorzystania z ulgi. Drugi etap polega na przygotowaniu wniosku o interpretację indywidualną oraz potrzebną dokumentację. Cena uzależniona jest od ilości poniesionych kosztów, wielości ich typów, skali inwestycji oraz skomplikowania stanu faktycznego. Dokładna wycena możliwa jest dopiero po dokonaniu weryfikacji.

Dodatkowo, ze złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wiąże się opłata za wydanie interpretacji na rzecz Krajowej Informacji Skarbowej. Nie jest ona uwzględniona w cenie naszych usług, a jej wysokość zależy od stopnia zawiłości stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych uwzględnionych we wniosku. W sytuacjach, gdy stan faktyczny nie jest skomplikowany, wynosi ona między 200 zł a 400 zł.

Co to jest ulga badawczo rozwojowa?

Ulga badawczo-rozwojowa związana jest z ponoszonymi kosztami. Jeśli podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową, poniesione w związku z nią koszty, które zostały uznane za kwalifikowane, może odliczyć jeszcze raz, tym razem od podstawy opodatkowania. W praktyce działa to jak podwójne odliczenie kosztów:

 • po raz pierwszy jako koszt podatkowy wg zasad ogólnych,
 • po raz drugi jako obniżenie podstawy opodatkowania.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodów z danego źródła, ale może być rozłożona na następne 6 lat.

Jak zaksięgować ulgę badawczo-rozwojową?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym i ustawy o rachunkowości nie zawierają szczegółowych wytycznych odnośnie sposobu prowadzenia ewidencji księgowej – wskazują jedynie, że podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, są obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych bądź w ewidencji rachunkowej, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. Kluczowe jest również sporządzenie odpowiedniej dokumentacji rozliczeniowej, która pozwoli na określenie odpowiednich proporcji wykorzystania danych środków w działalności badawczo-rozwojowej. 

 

Czego nie można rozliczyć w ramach ulgi B+R?

W ramach ulgi badawczo-rozwojowej nie jest możliwe rozliczenie samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością, a także kosztów związanych z B2B. Nie można też rozliczać w ten sposób kosztów stałych działalności czy masowej produkcji danego dobra – pod ulgę podlega proces tworzenia nowych rozwiązań czy produktów, nie ich masowa produkcja. Rozwój to ulepszanie i modyfikowanie produktów, nie musi to być niezwykłe osiągnięcie naukowe, a nawet drobne zmiany, takie jak:

 • Nowy produkt: smak chipsów, cukierków, napoju, model koszuli, design systemu do bramy;
 • Opracowanie nowej, bardziej odpornej farby; 
 • Wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych;
 • Stworzenia programu, wdrożenia oprogramowania czy systemu;
 • Ustalenie nowego trybu i metodyki pracy;
 • Merytoryczny reaserch i opracowanie tematu, szukanie nowych rozwiązań;

Oznacza to, że kosztów kwalifikowanych należy szukać od momentu pojawienia się koncepcji, aż do powstania prototypów i przygotowania linii produkcyjnej do masowej produkcji.

Czy spółka może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi B+R może skorzystać każdy podatnik, który ma prawo do odliczania kosztów od przychodu i prowadzi działalność gospodarczą, a także jego działalność nosi znamiona działalności badawczo-rozwojowej. 

 

Czy wszystkie koszty można rozliczyć wstecz?

Rozliczenie kosztów kwalifikowanych jest możliwe na 5 lat wstecz. Istotne jest jednak, że  ulga badawczo-rozwojowa zastąpiła w 2016 r. ulgę na nabycie nowych technologii, w której nabycie nowych technologii nowość i innowacyjność oceniało się w kontekście świata. Ulga badawczo-rozwojowa w obecnym, korzystniejszym dla podatników, kształcie funkcjonuje od 1 stycznia 2018 r., w związku z czym pomagamy wdrożyć ulgę w oparciu o koszty ponoszone od tego właśnie roku

Czy interpretacja indywidualna na pewno mnie chroni?

Interpretacja indywidualna chroni podatnika w takim zakresie, w jakim jego sytuacja pokrywa się z opisanymi we wniosku o jej wydanie stanem faktycznym i zdarzeniami przyszłymi. Zgodnie z art. 14m Ordynacji podatkowej, o ile podatnik zastosuje się do wydanej interpretacji po jej otrzymaniu, nie poniesie konsekwencji, nawet jeśli w toku późniejszej kontroli organów podatkowych okaże się, że jego działanie było sprzeczne z przepisami. Moc ochronna interpretacji indywidualnej nie obejmuje jednak sytuacji, w której zachowanie wnioskodawcy poprzedziło jej wydanie, bądź gdy stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku zmienił się.

 

Czy i jak da się podważyć interpretację indywidualną?

Zgodnie z art. 14e Ordynacji podatkowej, interpretacja indywidualna może zostać w pewnych przypadkach zmieniona bądź uchylona. Dotyczy to sytuacji, gdy:

 • stwierdzono nieprawidłowość interpretacji, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej,
 • uwzględniona została skarga do sądu administracyjnego na interpretację,
 • jeżeli przedstawiony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym,
 • jeżeli działanie wnioskodawcy miało na celu uniknięcie opodatkowania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może również stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym.

Jeśli jednak podatnik zastosował się do wydanej w jego sprawie interpretacji, zaś ta później zostanie zmieniona bądź uchylona, na podstawie art. 14m Ordynacji podatkowej nie mogą spotkać go z tego powodu negatywne konsekwencje. Dopiero późniejsze powoływanie się na zmienioną już interpretację będzie wiązało się z niepożądanymi następstwami.

 

Czy interpretacja indywidualna i skorzystanie z ulgi zwiększa szansę na kontrolę z US?

Samo uzyskanie interpretacji indywidualnej nie musi spowodować kontroli. Dopiero późniejsze skorzystanie z ulgi może sprawić, że wobec podatnika zostaną podjęte czynności sprawdzające bądź przeprowadzona zostanie kontrola, których celem jest ocena prawidłowości zachowania podatnika. Nie istnieje jednak żadna prawna ani urzędowa podstawa, która nakładałaby na organy skarbowe obowiązek kontrolowania podatników, którzy korzystają z ulg podatkowych.  

 

Czy Kancelaria pomaga w przypadku kontroli?

W przypadku kontroli opiekun otoczy Cię pełnym wsparciem merytorycznym. Odpowie na Twoje pytania  oraz wskaże, w jaki sposób powinieneś się przygotować do bezpiecznego przejścia kontroli.

Jeżeli sprawa trafi do Sądu Administracyjnego, nasi doradcy zajmą się Twoją sprawą.

Czy korzystanie z ulgi to optymalizacja podatkowa?

Korzystanie z ulg, które przewidują przepisy podatkowe, jest prawem podatników i jeśli spełniają oni wymogi określone w ustawie, nie może być mowy o unikaniu opodatkowania. Mechanizm działania ulgi badawczo-rozwojowej jest taki sam, jak innych ulg podatkowych, dlatego też nie stanowi ona optymalizacji podatkowej. Praktycznie niemożliwe będzie zatem w jej przypadku zastosowanie ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, według której działania podatnika wywołują takie skutki, jakie wywołałoby prawidłowe działanie.

 

Dlaczego Urząd Skarbowy zawsze dodatkowe pytania?

Urząd skarbowy co do zasady ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku i wydanie interpretacji indywidualnej. Niestety, dodatkowe pytania, których celem jest doprecyzowanie złożonego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, zdarzają się prawie zawsze. Urząd kieruje je wtedy, gdy wskazane we wniosku informacje nie są, jego zdaniem, na tyle konkretne, by na ich podstawie wydać interpretację. Jednocześnie, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, do okresu przewidzianego na wydanie interpretacji nie wlicza się czasu, w którym wnioskodawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Oznacza to, że w rzeczywistości urząd wydłuża okres, w którym zobowiązany jest wydać interpretację indywidualną, o kilka dodatkowych dni, kiedy czeka na odpowiedź podatnika. Co jednak istotne wezwanie do uzupełnienia braków nie sprawia nigdy, że termin biegnie od początku. 

 

Czy jest możliwe połączenie ulg B+R i IP Box?

Korzystanie z jednej z tych ulg nie jest równoznaczne z niemożnością skorzystania z drugiej, natomiast należy pamiętać obie ulgi nie mogą być zastosowane jednocześnie do tego samego projektu. W zależności od sytuacji, podatnik może prowadzić działalność na różnych obszarach, przez pewien czas ponosić wiele kosztów uznanych za kwalifikowane, by w innym okresie osiągać dochód ze sprzedaży licencji, bądź też rozdzielić wykonywane czynności. W tych sytuacjach skorzystanie z obu ulg staje się możliwe. W ramach naszej usługi, dokonujemy oceny sytuacji podatnika i proponujemy rozwiązanie, które będzie dla niego najbardziej korzystne.

 

Czy zakup nowej maszyny można rozliczyć w ramach ulgi?

Jeśli maszyna, której zakup planuje podatnik, nie była wcześniej wykorzystywana w jego działalności, może ona stanowić dla podatnika koszt kwalifikowany. Podobnie jest w sytuacji, gdy nowy sprzęt posiada inne parametry, pozwalające na wykorzystanie go w inny sposób, niż miało to miejsce przy dotychczas wykorzystywanych maszynach. Taki zakup musi więc nosić znamiona innowacyjności – odpowiadać za nowe projekty, procesy, usługi lub w sposób znaczący udoskonalać te już istniejące. 

 

Czy wynajem hali na potrzeby produkcyjne może być kosztem kwalifikowanym?

Koszty związane z budowlami, budynkami i lokalami będącymi odrębną własnością zostały wyłączone ustawowo z katalogu kosztów kwalifikowanych. Dlatego też wynajem hali produkcyjnej, nawet jeśli istotnie wpływa na możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, nie może być rozliczony w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

Co jeżeli podwojenie kosztów sprawi, że osiągniemy stratę?

Jeśli okaże się, że podatnik po zastosowaniu ulgi badawczo-rozwojowej poniesie stratę lub też wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, możliwe jest dokonywanie odliczeń przez następne 6 lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

W przypadku podatników, którzy w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej ponieśli stratę, przysługuje im kwota zwrotu stanowi iloczyn nieodliczonej kwoty kosztów oraz najniższej stawki podatkowej (w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej) bądź kwota w wysokości 19% nieodliczonych kosztów kwalifikowanych (w przypadku opodatkowania liniowego). Taki zwrot przysługuje również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Jak umowy B2B wpływają na możliwość skorzystania z ulgi? Czy przewaga liczebna podwykonawców nad zatrudnionymi pracownikami ma znaczenie?

W przypadku ulgi badawczo-rozwojowej nie jest możliwe uznanie wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów B2B za koszty kwalifikowane. Jeśli podatnik korzysta z usług podwykonawców i ich udział w ogólnej liczbie pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe jest duży, może to niekorzystnie wpłynąć na możliwość skorzystania z ulgi. Ważne jest również wynagrodzenie pracowników – jeśli będzie ono niższe niż w przypadku podwykonawców, zwłaszcza pozostających w większości, korzyść płynąca z zastosowania ulgi może okazać się bardzo mała. 

 

Napisz do nas  Dowiedz się więcej

  [xyz-ips snippet="postHome3"]