pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Co to są ceny transferowe i dlaczego warto to wiedzieć

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

21 kwietnia 2020
Niejeden zarządzający spółką nie zdaje sobie sprawy, jak daleko według fiskusa sięgają jej powiązania

Nie masz jeszcze żadnego doświadczenia w stosowaniu cen transferowych? Masz kilka spółek lub ta, której jesteś udziałowcem albo akcjonariuszem, ma powiązania własnościowe z innymi firmami? Chcesz uniknąć kłopotów z organami skarbowymi? To najwyższy czas, by wybrać odpowiednią, doświadczoną kancelarię podatkową i ceny transferowe powierzyć jej opiece.

Pewnie zastanawiasz się, czy rzeczywiście potrzebne ci jest w tym zakresie wsparcie ekspertów – doradców podatkowych. Czy nie wystarczy, że trochę poczytasz tu i ówdzie i rozgryziesz, o co w tym wszystkim chodzi? Możesz podjąć takie ryzyko, zwłaszcza jeśli na co dzień zajmujesz się sprawami na styku prawa i finansów i sprawnie poruszasz się między ustawami o podatku dochodowym, o podatku VAT, CIT, Kodeksem cywilnym i Kodeksem spółek handlowych. Możesz wierzyć lub nie, ale znajomość ich przepisów może się okazać niezbędna, a i tak niewystarczająca.

Cena transferowana, nazywana także transakcyjną, to cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami , między którymi występują powiązania kapitałowe, osobowe lub rodzinne.

O powiązaniu kapitałowym mówimy np. wówczas, gdy będąc współwłaścicielem spółki A, masz również udziały w kapitale jakiegokolwiek innego podmiotu takiej wartości, że zapewniają ci one co najmniej 5 proc. wszystkich praw głosu w tym podmiocie. Powiązania takie mogą występować pomiędzy firmami zlokalizowanymi w jednym kraju lub dwóch i więcej. Możemy też mieć do czynienia z sytuacją, gdy powiązane są dwa przedsiębiorstwa: jedno ma decydujący wpływ na drugie np. dzięki liczbie posiadanych akcji/udziałów, za sprawą zapisów w statucie lub umowie spółki albo na podstawie innych postanowień.

Powiązanie osobowe to dość jasna sprawa: mamy z nim do czynienia, jeśli np. stoisz na czele jednej firmy i jednocześnie zasiadasz w radzie nadzorczej innej. Jak również wtedy, gdy w jednej pełnisz funkcję kierowniczą, a w drugiej posiadasz akcje lub udziały zapewniające co najmniej 5 proc. głosów.

Jeśli chodzi o powiązania rodzinne, ceny transferowe stosuje się do podmiotów, w których władzach zasiadają lub których współwłaścicielami są osoby spokrewnione lub spowinowacone.

To ogólny opis możliwych powiązań między firmami, ich współwłaścicielami, zarządami itd.

Stwierdzenie, czy w twojej sytuacji mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi, które muszą dokumentować ceny transferowe, wymaga prześledzenia stanu faktycznego i odniesienia go do aktualnie obowiązujących przepisów. I najlepiej jest, gdy robi to fachowiec. Dlaczego? Bo przepisy definiujące powiązania, choć dość niedawno znowelizowane, wciąż są szczegółowe, niejednoznaczne i dla ich zastosowania konieczna staje się znajomość nie tylko samych paragrafów, ale i interpretacji wydanych już przez organy skarbowe oraz wyroków sądowych w sporach dotyczących tego obszaru. Niezbędna jest również analiza przeprowadzonych transakcji z podmiotami powiązanymi w roku podatkowym.

Dlatego właśnie przydaje się takie rozwiązanie: doświadczona, zapewniająca profesjonalne usługi kancelaria i ceny transferowe pod jej opieką. Chyba że masz na koncie trochę zbędnego kapitału i chętnie podzielisz się nim z fiskusem…

Adrian Kęmpiński
Starszy specjalista ds. doradztwa podatkowego

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: