MENTZEN+ IT

Ciągła opieka prawno-podatkowa
nad Twoją firmą.

Stworzona specjalnie dla branży IT

Niestety przepisy zmieniają się tak często, że zwyczajne doradztwo podatkowe, oparte na jednorazowych konsultacjach, opiniach i wnioskach o interpretację tu nie pomoże. Potrzebne jest coś więcej. Potrzebny jest Mentzen+ IT.

Sprawdź, który pakiet jest skrojony dla Ciebie.

Wszystko to bez żadnych zobowiązań z Twojej strony. Wybierając rozliczenie miesięczne, w każdej chwili możesz zrezygnować z usługi, jeżeli tylko uznasz, że nie spełniamy Twoich oczekiwań.

Wybierz formę rozliczenia

Wybierz ilość faktur

Pakiet podstawowy
JDG bez pracowników

449 zł netto miesięcznie

Dla kogo?

Dla tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (bez pracowników) w zakresie szeroko pojętej branży IT, lub planują taką działalność założyć.  

Zawiera usługi stworzone dla branży IT:

Start z Mentzen+

Kompleksowe wsparcie w zakresie założenia działalności gospodarczej. Pomożemy Ci dobrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, zweryfikujemy umowy pod względem prawno- podatkowym. W razie potrzeby założymy działalność gospodarczą.

Wsparcie w zakresie ulgi IP Box

Przeprowadzimy wstępną weryfikację pod kątem ulgi IP Box, stworzymy dla Ciebie wniosek o interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej oraz niezbędną bieżącą ewidencję, która pozwala na uzyskanie zwrotu.

Ocena prawidłowości wdrożenia ulgi IP BOX

Opinia podatkowa, która będzie zawierała informację, czy w danej działalności słusznie została wdrożona ulga IP Box, czy posiadana interpretacja podatkowa daje Ci walor ochronny, oraz czy zostały spełnione obowiązki ewidencyjne.

Ryczałt 8,5% dla IT

Pełne wsparcie w zakresie uzyskania stawki 8,5% (od weryfikacji umowy oraz stanu faktycznego, poprzez wystąpienie do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie kodu PKWiU, aż do uzyskania interpretacji podatkowej).

Pomoc prawna
 • Doradztwo w zakresie umów – stworzenie nowej umowy lub opinia istniejącego kontraktu. Pomożemy zrozumieć zapisy dotyczące klauzul poufności oraz o zakazie konkurencji (pewność co do aktualnych zobowiązań i wykluczenie ryzyka zapłaty kar umownych). Przygotujemy niezbędne aneksy czy oświadczenia na dane zlecenie. Ogólny audyt kontraktów pod względem prawnym oraz szeroko pojęte doradztwo prawne w tym zakresie.
 • Ogólnodostępne drafty umów dla IT do pobrania
Księgowość

Zajmiemy się obsługą księgową Twojej firmy.

Program do wystawiania faktur

Udostępnimy Ci program, dzięki któremu będziesz mógł w szybki sposób wystawić fakturę czy paragon. Program jest zintegrowany z naszym biurem rachunkowym, dlatego też wystawiane dokumenty od razu mogą znaleźć się u Twojego księgowego. Program pozwala również na zarządzanie informacjami o Twoich Klientach, prowadzenie kartotek, czy też generowanie zestawień.

Oraz wszystkie usługi pakietu Mentzen+

Pakiet Średni
do 2 mln euro przychodu

579,43 zł netto miesięcznie

Dla kogo?

Dla tych, którzy prowadzą działalność na KPiR z pracownikami, zleceniobiorcami, podwykonawcami – w zakresie szeroko pojętej branży IT, lub planują taką działalność założyć. 

Zawiera usługi stworzone dla branży IT:

Start z Mentzen+

Kompleksowe wsparcie w zakresie założenia działalności gospodarczej. Pomożemy Ci dobrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, zweryfikujemy umowy pod względem prawno- podatkowym. W razie potrzeby założymy działalność gospodarczą.

Wsparcie w zakresie ulgi IP Box

Przeprowadzimy wstępną weryfikację pod kątem ulgi IP Box, stworzymy dla Ciebie wniosek o interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej oraz niezbędną bieżącą ewidencję, która pozwala na uzyskanie zwrotu.

Wsparcie w zakresie ulgi B+R

Przeprowadzimy wstępną weryfikację pod kątem ulgi badawczo-rozwojowej oraz stworzymy wniosek o interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej.

Ryczałt 8,5% dla IT

Pełne wsparcie w zakresie uzyskania stawki 8,5% (od weryfikacji umowy oraz stanu faktycznego, poprzez wystąpienie do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie kodu PKWiU, aż do uzyskania interpretacji podatkowej).

Ocena prawidłowości wdrożenia ulg

Opinia podatkowa, która będzie zawierała informację, czy w danej działalności słusznie została wdrożona ulga IP Box lub B+R, czy posiadana interpretacja podatkowa daje walor ochronny dla podatnika, oraz czy zostały spełnione obowiązki ewidencyjne (czy prowadzona jest wymagana ewidencje oraz czy spełnia ona wskazane wymogi).

Audyt korzystności zatrudnienia pracownika

Doradztwo w zakresie optymalnej formy zatrudnienia pracownika. Pomożemy dobrać najkorzystniejszą formę – zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Analiza działalności pod kątem ulg podatkowych

Zweryfikujemy, w jaki sposób najkorzystniejsze będzie skorzystanie z danych ulg podatkowych, aby sposób prowadzonej działalności gospodarczej był optymalny.

Analiza struktury prowadzonej działalności

Analiza podatkowa, w której zakresie zweryfikujemy, w jaki sposób zreorganizować swoją strukturę, aby maksymalnie móc wykorzystać ulgi podatkowe, a następnie pomożemy w tym procesie.

Pomoc we wdrożeniu ulgi 50% KUP dla pracowników

Jak zwiększyć wynagrodzenia w Software house nie korzystając z modelu B2B? Wskazujemy jakie kroki należy podjąć, by jak najlepiej przygotować się do rozliczenia, jednocześnie wspierając przy samym procesie księgowym. Usługa zawiera zweryfikowanie umów (zaproponowanie sporządzenia umów lub aneksów), przeprowadzenie przez cały proces. Zastosowanie ulgi wśród pracowników z pewnością zachęci ich do dalszej współpracy, może być formą benefitu lub indywidualną decyzją w celu optymalizacji podatkowej.

Podatek u źródła

Zbadamy, czy w zaistniałej sytuacji wystąpi konieczność zapłaty tzw. podatku u źródła.

Pomoc prawna
 • audyt w zakresie autorskich praw majątkowych – w branży IT jednym z głównych zagadnień prawnych są autorskie prawa majątkowe oraz osobiste prawa majątkowe. W tym zakresie zweryfikujemy czy prawa te są właściwie przenoszone oraz czy autor oprogramowania może korzystać z osobistych praw majątkowych.
 • Trójstronna analiza umów – zweryfikowanie, czy autorskie prawa majątkowe są właściwie przenoszone od pracowników do ostatecznych Klientów.
 • Doradztwo w zakresie powierzania i podpowierzania danych osobowych
 • Doradztwo w zakresie umów – stworzenie nowej umowy lub opinia istniejącego kontraktu. Pomożemy zrozumieć zapisy dotyczące klauzul poufności oraz o zakazie konkurencji (pewność co do aktualnych zobowiązań i wykluczenie ryzyka zapłaty kar umownych). Przygotujemy niezbędne aneksy czy oświadczenia na dane zlecenie. Ogólny audyt kontraktów pod względem prawnym oraz szeroko pojęte doradztwo prawne w tym zakresie.
 • Ogólnodostępne drafty umów dla IT do pobrania

Oraz wszystkie usługi pakietu Mentzen+

Pakiet Premium
powyżej 2 mln euro przychodu

1 299 zł netto miesięcznie

Dla kogo?

Zawiera usługi stworzone dla branży IT:

Start z Mentzenem

Kompleksowe wsparcie w zakresie założenia działalności gospodarczej. Pomożemy Ci dobrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, zweryfikujemy umowy pod względem prawno- podatkowym. W razie potrzeby założymy działalność gospodarczą.

Wsparcie w zakresie ulgi IP Box

Przeprowadzimy wstępną weryfikację pod kątem ulgi IP Box, stworzymy wniosek o interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej oraz niezbędną bieżącą ewidencję, która pozwala na uzyskanie zwrotu.

Wsparcie w zakresie ulgi B+R

Przeprowadzimy wstępną weryfikację pod kątem ulgi badawczo-rozwojowej oraz stworzymy wniosek o interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej.

Ryczałt 8,5% dla IT

Pełne wsparcie w zakresie uzyskania stawki 8,5% (od weryfikacji umowy oraz stanu faktycznego, poprzez wystąpienie do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie kodu PKWiU, aż do uzyskania interpretacji podatkowej).

Ocena prawidłowości wdrożenia ulg

Opinia podatkowa, która będzie zawierała informację, czy w danej działalności słusznie została wdrożona ulga IP Box lub B+R, czy posiadana interpretacja podatkowa daje walor ochronny dla podatnika, oraz czy zostały spełnione obowiązki ewidencyjne (czy prowadzona jest wymagana ewidencje oraz czy spełnia ona wskazane wymogi).

Audyt korzystności zatrudnienia pracownika

Doradztwo w zakresie optymalnej formy zatrudnienia pracownika. Pomożemy dobrać najkorzystniejszą formę – zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Analiza działalności pod kątem ulg podatkowych

Zweryfikujemy w jaki sposób najkorzystniejsze będzie skorzystanie z danych ulg podatkowych, aby sposób prowadzonej działalności gospodarczej był optymalny.

Analiza struktury prowadzonej działalności

Analiza podatkowa, w której zakresie zweryfikujemy, w jaki sposób zreorganizować swoją strukturę, aby maksymalnie móc wykorzystać ulgi podatkowe, a następnie pomożemy w tym procesie.

Pomoc we wdrożeniu ulgi 50% KUP dla pracowników

Jak zwiększyć wynagrodzenia w Software house nie korzystając z modelu B2B? Wskazujemy jakie kroki należy podjąć, by jak najlepiej przygotować się do rozliczenia, jednocześnie wspierając przy samym procesie księgowym. Usługa zawierać będzie zweryfikowanie umów (zaproponowanie sporządzenia umów lub aneksów), przeprowadzenie przez cały proces. Zastosowanie ulgi wśród pracowników z pewnością zachęci ich do dalszej współpracy, może być formą benefitu lub indywidualną decyzją w celu optymalizacji podatkowej.

Podatek u źródła

Zbadamy, czy w zaistniałej sytuacji wystąpi konieczność zapłaty tzw. podatku u źródła.

Pomoc prawna
 • audyt w zakresie autorskich praw majątkowych – w branży IT jednym z głównych zagadnień prawnych są autorskie prawa majątkowe oraz osobiste prawa majątkowe. W tym zakresie zweryfikujemy czy prawa te są właściwie przenoszone oraz czy autor oprogramowania może korzystać z osobistych praw majątkowych.
 • Trójstronna analiza umów – zweryfikowanie, czy autorskie prawa majątkowe są właściwie przenoszone od pracowników do ostatecznych Klientów.
 • Doradztwo w zakresie powierzania i podpowierzania danych osobowych
 • Doradztwo w zakresie umów – stworzenie nowej umowy lub opinia istniejącego kontraktu. Pomożemy zrozumieć zapisy dotyczące klauzul poufności oraz o zakazie konkurencji (pewność co do aktualnych zobowiązań i wykluczenie ryzyka zapłaty kar umownych). Przygotujemy niezbędne aneksy czy oświadczenia na dane zlecenie. Ogólny audyt kontraktów pod względem prawnym oraz szeroko pojęte doradztwo prawne w tym zakresie.
 • Ogólnodostępne drafty umów dla IT do pobrania

 

Oraz wszystkie usługi pakietu Mentzen+