pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Małżeńska noc sylwestrowa – wspólne rozliczenie małżonków

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

07 grudnia 2022
Jednym z najczęstszych sposobów na obniżenie podatku dochodowego jest wspólne rozliczenie małżonków. Wspólne rozliczenie się z małżonkiem może przynieść wymierne korzyści finansowe i jest też korzystne ze względu na ograniczoną liczbę formalności. Kto może z niego skorzystać?

Każda osoba uzyskująca dochód w danym roku podatkowym ma obowiązek złożenia deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. Podatnikowi przysługuje jednak szereg ulg podatkowych oraz preferencyjne zasady rozliczenia w celu obniżenia zobowiązania. Jednym z nich jest wspólne rozliczenie małżonków. Wspólne rozliczenie małżonków polega na złożeniu wspólnego oświadczenia podatkowego we właściwym zeznaniu PIT.

 

Komu się to opłaca?

 

Wybór wspólnego rozliczenia z małżonkiem nie będzie korzystny w każdym przypadku. Najwięcej korzyści odniosą małżonkowie, z których jeden zarabia powyżej 120 00 zł, co skutkuje przekroczeniem pierwszego progu podatkowego i zastosowaniu 32% stawki podatku, zaś drugi nie zarabia w ogóle albo bardzo mało. Małżonkowie skorzystają z dwóch kwot wolnych od podatku. Dzięki temu korzystne opodatkowanie małżonków występuje, aż do 240 000 zł dochodu.

 

Kto może skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem?

 

  • Małżonkowie muszą posiadać wspólność majątkową.
  • Każdy z małżonków musi posiadać status rezydenta podatkowego w Polsce.
  • Żaden z małżonków nie korzysta z rozliczenia podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wyjątek stanowią przychody z najmu prywatnego.

 

W przypadku najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych małżonkowie składają odrębne zeznania podatkowe z najmu prywatnego i wspólne z pozostałych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Stawka ryczałtu dla przychodów z najmu prywatnego wynosi 8,5%, a po przekroczeniu 100 000 zł podatnik od nadwyżki płaci ryczałt według stawki 12,5%. Co ciekawe w przypadku osiągania przychodu z najmu przez małżonków limit ten dotyczy łącznie obojga małżonków.  

 

Zawarcie związku małżeńskiego w trakcie roku a prawo do wspólnego rozliczenia małżonków

 

Czy aby zoptymalizować podatki musisz być małżonkiem 365 dni w roku? Zgodnie z wprowadzonymi zmianami podatnicy nie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok, aby zyskać prawo do wspólnego rozliczenia. Mianowicie wspólne rozliczenie z małżonkiem jest dostępne już w pierwszym roku trwania małżeństwa. Dyrektor KIS potwierdził, że zawierając związek małżeński w noc sylwestrową małżonkowie również mogą korzystać ze wspólnego rozliczenia za dany rok podatkowy. Może to stanowić pewien rodzaj optymalizacji podatkowej dla małżonka, który znacząco przekracza pierwszy próg podatkowy.

 

Co w przypadku śmierci małżonka?

 

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony po śmierci jednego małżonka. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów można złożyć, jeżeli między małżonkami istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok. Możliwości takiej nie ma rozwiedziony małżonek, nawet jeżeli jego partner wciąż żyje.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: