pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

14 października 2022
Interpretacja

Czy pracownik może zachorować na badawczo-rozwojowość?

Status

Aktualny
sygn. 0111-KDIB1-3.4010.339.2020.15.MBD

Ulga na działalność badawczo-rozwojową staje się coraz korzystniejsza. Zarówno przez zmiany prawne, takie jak wyższe wartości odliczeń, jak i przez pozytywne interpretacje i wyroki. O tej drugiej sytuacji dziś krótko opowiem w kontekście pracowników.

Czy gdy nasz programista, inżynier, badacz jest na urlopie, to dalej wykonuje działalność B+R? A gdy się rozchoruje? Intuicyjnie chciałoby się odpowiedzieć, że nie. Tylko że polskie prawo intuicyjne z reguły nie jest, a w tym przypadku zadziałało to na korzyść podatnika. 

 

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 maja 2022 roku, wydana po korzystnym wyroku NSA z dnia 4 listopada 2021 o sygn. akt II FSK 998/21 jest tego najlepszym przykładem. Podatnik zatrudnia programistów na umowie o pracę, którzy tworzyli dla niego innowacyjne oprogramowanie. Klient złożył więc wniosek o zakres kosztów, które może rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Oprócz standardowych pytań o koszt wynagrodzeń czy sprzętu niezbędnego do pracy sprytny doradca podatkowy postanowił zapytać również o urlopy i chorobowe. 

 

W tej sprawie pracownicy cały swój czas pracy poświęcali na tworzenie innowacyjnego oprogramowania. Ponieważ pracownik, który jest na urlopie, czy zwolnieniu chorobowym pozostaje w stosunku pracy, pojawiła się myśl, że również tę część jego wynagrodzenia można potraktować jako działalność B+R? 

 

Z takim stanowiskiem oczywiście nie zgodził się Dyrektor KIS, który w części urlopów i chorobowego uznał stanowiska podatnika za nieprawidłowe. W pozostałym zakresie zaś – za prawidłowe. Podatnik zaskarżył interpretację, w negatywnej części argumentując, że skoro taki pracownik cały swój czas przeznacza na działalność B+R, to całe jego wynagrodzenie powinno podlegać pod ulgę. Nie powinno mieć znaczenia przy tym to, czy weźmie np. urlop w danym tygodniu. Pozostaje on bowiem w stosunku pracy i urlop nie jest częścią jego obowiązków, która zmieniłaby charakter jego zatrudnienia i rolę w spółce. 

 

Z tym stanowiskiem zgodził się Sąd Administracyjny. Wskazał on bowiem, że:

 

“Natomiast przy obliczaniu proporcji, w jakiej należności te można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, czas nieświadczenia pracy z uwagi na urlop lub chorobę ma znaczenie dla ustalenia ogólnego czasu pracy i czasu poświęconego na wykonywanie zadań z zakresu prac badawczo-rozwojowych. Jeśli zatem strony ustalą, że w ramach tego wynagrodzenia wypłacane będzie wynagrodzenie za urlop czy chorobę, to także te kwoty wchodzić będą w skład kosztów kwalifikowanych, oczywiście w proporcji czasu wykonywania pracy do faktycznego czasu wykonywania pracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Właśnie to odniesienie do proporcji czasu przeznaczonego na faktyczne wykonywanie prac badawczo-rozwojowych do ogólnego czasu pracy lub czasu przeznaczonego na wykonanie całej usługi pozwoli na uwzględnienie w kosztach kwalifikowalnych wyłącznie tych związanych faktycznie z pracami badawczo-rozwojowymi […]”

 

Można to więc skwitować lekko ironicznie, ale z optymizmem “Czy się pracuje, czy się leży, B+R-ka się należy”. Jeżeli ktoś wykonuje w ramach stosunku pracy wyłącznie działalność badawczo-rozwojową, to robi to również gdy choruje i wypoczywa na wyspach Bahama. 

Aleksander Serwiński

Menedżer, Doradca podatkowy

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej