pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

13 listopada 2023
Interpretacja

Jak zyskać na stracie?!

Status

Aktualny
0111-KDIB1-1.4010.429.2023.2.AW

Często podatnicy zastanawiają się jakiego rodzaju wydatki mogą bezpiecznie „wrzucić w koszty”, aby nie narazić się urzędowi skarbowemu. Niejednokrotnie jest to również tematem konsultacji podatkowych w naszej Kancelarii.

Wynika to z faktu, iż treść art. 22 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 15 ust.1 ustawy o CIT pozostawiają szerokie pole do interpretacji w tym zakresie. Bowiem, jak możemy przeczytać, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wprost wymienionych w katalogu ustawowym. Dlatego w wielu przypadkach podatnicy zwracają się do Dyrektora KIS, aby otrzymać odpowiedź wiążącą, jaki wydatek możemy uwzględnić, a jaki nie. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim kosztów pośrednich.

Kłopotliwa sytuacja

Tak też było i w tym przypadku – w sprawie jednego z Klientów, zdecydowaliśmy się wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną zadając pytanie „Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość zlikwidowanych towarów, jako stratę w towarach handlowych Wnioskodawcy, wskazaną w protokole likwidacyjnym?”.

W opisywanej sprawie Decyzją Prezesa UOKIK po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie wprowadzonej do obrotu zabawki przez Wnioskodawcę, Prezes nakazał wycofanie zabawki z obrotu zobowiązując do przedstawienia dowodu wykonania decyzji. W związku z przedstawionym postanowieniem oraz niemożnością sprzedaży towaru, podatnik dokonał utylizacji zabawek przez profesjonalną firmę, która wystawiła protokół zniszczenia. Działania te pozwoliły na uniknięcie potencjalnych strat finansowych, ze względu na pogorszenie wizerunku podatnika, w razie niepodjęcia żadnych czynności.

Warto podkreślić, iż Spółka zamawiała te rodzaje zabawek od kilku lat, otrzymując stosowne deklaracje od producenta z Chin, zapewniające o braku wad w przedmiotowych towarach. Dodatkowo, były one odpowiednio transportowane oraz składowane. Należy więc uznać, że Klient w żadnym stopniu nie przyczynił się do wycofania zabawek z obrotu, a strata powstała w związku z likwidacją towarów była zdarzeniem niezależnym od Spółki i nie wynikała z celowego działania. Mając więc to na uwadze, wnioskowaliśmy, iż wartość zlikwidowanych towarów będzie można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Dyrektor KIS: Wartość zlikwidowanych towarów kosztem uzyskania przychodu

To korzystne dla Klienta stanowisko podzielił Dyrektor KIS potwierdzając, że strata powstała w związku z likwidacją towarów była normalnym następstwem prowadzenia działalności gospodarczej oraz była zdarzeniem niezależnym od Spółki i nie wynikała z celowego jej działania. Podatnik może więc na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki w związku z wycofanie z obrotu wadliwych towarów w wysokości stanowiącej wartość zlikwidowanych towarów wskazaną w protokole likwidacyjnym.

W opisywanej sprawie Dyrektor KIS wykazał się dużym zrozumieniem dla sytuacji podatnika, w związku z czym udało nam się uzyskać pozytywną dla Klienta interpretacje. Jeśli są Państwo w podobnej sytuacji zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, dołożymy wszelkich starań, aby kolejne sprawy zakończyły się korzystnymi interpretacjami.

Klaudia Grzesiak

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej