30 stycznia 2023
Wyrok

Kolejna batalia o IP BOX-a – do trzech razy sztuka?!

Status

Aktualny
SYGN. I SA/Rz 654/22

Ile trzeba czekać na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego? Tego nie wie nikt. W wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2022 r. o sygn. akt I SA/Rz 654/22 uchylono negatywne dla podatnika rozstrzygnięcie Dyrektora KIS w przedmiocie ulgi IP Box.

Podatnik złożył wniosek o interpretację, natomiast na rozstrzygnięcie czeka już ponad 2 lata. Cała sprawa rozbija się o prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

W sprawie tej mieliśmy okazje reprezentować podatnika dwukrotnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i raz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W grudniu tego roku po długiej podróży do Rzeszowa na rozprawę naszemu doradcy podatkowemu udało się wygrać spór. Wojewódzki Sąd w Rzeszowie uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Cały przebieg historii jest niezwykle ciekawy. Po pierwszej batalii sądowej, która dotyczyła zobowiązania KIS-u do odpowiedzi na pytanie o działalność badawczo-rozwojową, sprawa wróciła do KIS-u i wydano niekorzystną dla podatnika interpretację, argumentując, iż „w tak zaprezentowanym opisie sprawy nie możemy potwierdzić, że faktycznie prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku  dochodowym od osób fizycznych”. Organ dodał, że taka ocena wymagała „wiedzy specjalistycznej dotyczącej produktów, usług, procesów w branży, w której Pan działa”.

Dwa lata wcześniej Dyrektor KIS wystosował do podatnika całą listę pytań, gdzie mógł prosić o doprecyzowanie wniosku. W tym momencie pozostało jedynie zaskarżyć otrzymaną interpretację. Sprawa ponownie trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i tutaj wyrok dla naszego Klienta okazał się pozytywny. Problem w tym, że na ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy przyjdzie nam jeszcze poczekać ze względu na możliwość złożenia skargi kasacyjnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Łukasz Konopa

Specjalista, Dział Doradztwa Podatkowego

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej