22 grudnia 2022
Interpretacja

Przekazanie ze spółki do majątku prywatnego nie zawsze z VAT!

Status

Aktualny
SYGN. 0111-KDIB3-1.4012.156.2022.3.KO

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jest w Polsce niezwykle popularne. Zdarza się, że gromadzą one duży majątek – m. in. nieruchomości, które z czasem często przekazywane są do majątku osobistego jej wspólników. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz wspólników może jednak wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT, ale czy zawsze tak jest?

Klientowi naszej Kancelarii udało się uzyskać pozytywną interpretację, na podstawie której stwierdzić można, że nieodpłatne przeniesienie działki do majątku osobistego wspólników jest zwolnione od podatku VAT oraz że wycofanie ze Spółki paneli fotowoltaicznych i przekazanie ich do majątku wspólników będzie stanowiło czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów, opodatkowaną VAT.

 

Wnioskodawcą była spółka jawna zajmująca się hurtową i detaliczną sprzedażą materiałów budowlanych i wykończeniowych. Spółka podjęła decyzję o wycofaniu nieruchomości ze swojego majątku i przekazaniu ich do majątku osobistego wspólników. Cały proceder miał opierać się na uchwale wspólników o wycofaniu na potrzeby własne, w efekcie czego, współwłaścicielami nieruchomości staną się właśnie ci wspólnicy, przy czym ich udziały we współwłasności będą odpowiadać udziałom w zyskach i stratach Spółki.

 

W kwestii paneli fotowoltaicznych Dyrektor KIS potwierdził tezę naszego Klienta i stwierdził, że aby doszło do uznania czynności nieodpłatnego przekazania towarów za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów, musi zostać spełniony kluczowy warunek – przedmiotem nieodpłatnego przekazania musi być towar (lub jego części składowe), w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu.

 

Natomiast jeśli chodzi o nieruchomości i ich nieodpłatne przekazanie, Dyrektor KIS stwierdził, że będzie ono korzystało ze zwolnienia, ponieważ od pierwszego zasiedlenia budynków i budowli, które znajdują się na działce, do chwili ich przeniesienia do majątków osobistych wspólników upłynie okres dłuższy niż 2 lata, a wartość ulepszeń, których dokonała Spółka, nie przekroczyła 30% wartości początkowej budynków.

 

Wnioskodawca postawił także pytanie dotyczące dokonania korekty podatku naliczonego – niestety w tym przypadku Organ uznał tezę naszego Klienta za nieprawidłową.

Bartosz Przybysz

Ekspert, Doradca podatkowy

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej