pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Konsekwencje podatkowe Brexitu dla programistów

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

08 grudnia 2020
Czy polscy podatnicy korzystający z ulgi IP BOX odczują skutki Brexitu? W którym państwie zapłacą Vat? Jak będzie wyglądała współpraca z kontrahentami z Wielkiej Brytanii?

1 lutego 2020 roku Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską. W tym samym miesiącu rozpoczęły się negocjacje nad treścią umowy o wolnym handlu między UE a Wielką Brytanią, określającą warunki współpracy gospodarczej po zakończeniu okresu przejściowego. Jeśli na dniach nie dojdzie do porozumienia, istnieje realne ryzyko, że umowa nie zostanie ratyfikowana w odpowiednim czasie, tak by obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Wielka Brytania traktowana więc będzie jako państwo trzecie.

W KTÓRYM PAŃSTWIE ZAPŁACIĆ VAT?

Podatnicy korzystający z ulgi IP BOX to zwykle podmioty świadczące usługi programistyczne. Dla celów VAT istotne jest ustalenie miejsca świadczenia usług, ponieważ ono wskazuje, w którym państwie płacony jest podatek. W przypadku sprzedaży usług do kraju poza UE, miejscem świadczenia usługi jest kraj nabywcy. Oznacza to, że polski podmiot dokonujący sprzedaży usługi programistycznej na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Do zapłaty podatku VAT w tej sytuacji będzie zobowiązany brytyjski nabywca. Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT bez wykazania kwoty podatku należnego wraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”, ang. „reverse charge”.

Podstawową zmianą w zakresie VAT będzie to, że sprzedaż usług na rzecz brytyjskich kontrahentów nie będzie stanowiła wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, lecz „eksport usług” (ze względu na to, że Wielka Brytania będzie traktowana jako państwo trzecie). Wiąże się to z brakiem obowiązku składania informacji podsumowującej VAT_UE, a także brakiem konieczności rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Zmianie ulegnie również sposób wykazywania sprzedaży usług na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii w części deklaracyjnej JPK_V7M /JPK_V7K.
Wartość świadczonych usług do tej pory wykazywana była w pozycjach opisanych jako: „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju” oraz „w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt. 4 ustawy”, a od 1 stycznia 2021 roku będzie tylko w pozycji opisanej jako „Dostawa  towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”.

BREXIT A MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z ULGI IP BOX

Zasadniczo wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie będzie miało wpływu na możliwość skorzystania z ulgi IP BOX przez polskie podmioty gospodarcze, świadczące usługi programistyczne na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii. Jednym z warunków skorzystania z ulgi jest bowiem sprzedaż praw autorskich do programu komputerowego, która odbywa się na podstawie umowy.

Każdy podmiot, który chce skutecznie przekazać prawa autorskie do programu komputerowego zawiera taką umowę ze swoim kontrahentem. Nie istnieje więc ryzyko niedopełnienia obowiązku w tym zakresie, który uniemożliwiałby skorzystanie z ulgi IP BOX. Niemniej jednak warto przyjrzeć się swoim ustaleniom biznesowym, aby sprawdzić czy kwestia przeniesienia praw autorskich jest prawidłowo uregulowana w umowie.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE DO WIELKIEJ BRYTANII

Kwestią, która może zastanawiać programistów świadczących usługi na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii są podróże służbowe do kontrahenta z Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego. Wielka Brytania traktowana będzie bowiem jako tzn. państwo trzecie. W przypadku podróży do państw trzecich należy posiadać ważny paszport oraz inne wymagane dokumenty takie jak np. wiza, ubezpieczenie itp. wymagane przez państwo trzecie, którego granicę chcemy przekroczyć. Rząd brytyjski ogłosił jednak, że nie ma zamiaru wprowadzać obowiązku wizowego dla obywateli państw członkowskich UE w przypadku krótkich pobytów służbowych. Programista, który będzie miał zamiar spotkać się z kontrahentem w Wielkiej Brytanii powinien więc pamiętać jedynie o posiadaniu ważnego paszportu.

Klaudia Józwik
Asystent ds. ewidencji ulgi IP BOX

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: