LIKWIDACJE

Spółki są jak dzieci. 

Bardzo łatwo jest powołać je do życia, trochę trudniej jest się ich z domu pozbyć.

Proces likwidacji spółki jest w Polsce niezwykle skomplikowany, czasochłonny i ryzykowny podatkowo. Chcesz zakończyć działanie spółki?
Lepiej nie rób tego sam w domu.

Ciągłe zmiany przepisów powodują, że trudno w dzisiejszych czasach mówić o stabilności i pewności prawa

Skutki Nowego Ładu, lockdown, odważne decyzje, być może współpraca ze wspólnikiem przestała się układać.

Tak też się zdarza

Kancelaria Mentzen - Likwidacje

Niezależnie od przyczyn –

likwidacja może być kolejnym sporym wyzwaniem.

A tu już księgowa nie pomoże. Wujek Google też nie.

Warto to zrobić dobrze, aby zamknąć sprawę raz na zawsze.
Zamiast zastanawiać się co autor miał na myśli tworząc te wszystkie przepisy o likwidacji, napisz do nas.

Zapewnimy pełne wsparcie w procesie likwidacji spółek osobowych i kapitałowych.

Niezależnie od przyczyn –

likwidacja może być kolejnym sporym wyzwaniem.

A tu już księgowa nie pomoże. Wujek Google też nie.

Warto to zrobić dobrze, aby zamknąć sprawę raz na zawsze.
Zamiast zastanawiać się co autor miał na myśli tworząc te wszystkie przepisy o likwidacji, napisz do nas.

Zapewnimy pełne wsparcie w procesie likwidacji spółek osobowych i kapitałowych.

Porozmawiaj z naszym Ekspertem

Umów się na konsultację korzystając z kalendarza online

Lub napisz nam niezobowiązującą wiadomość  Najczęściej zadawane pytania

  Jak długo trwa proces likwidacji?

  W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po złożeniu do KRS wniosku o otwarcie likwidacji – należy złożyć wniosek o opublikowanie ogłoszenia o otwarciu likwidacji. Od tego momentu musi minąć pół roku. Dopiero wtedy można złożyć do KRS wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Cała procedura trwa ok. 7-8 miesięcy. Czas od momentu złożenia wniosku do momentu wykreślenia spółki jest uzależniony od sądu, który będzie wniosek rozpatrywał.

  W spółkach osobowych – jawnej, partnerskiej i komandytowej, możemy przeprowadzać likwidację na wzór tej omówionej przy spółce z o.o. Możemy jednak wybrać rozwiązanie mniej sformalizowane, czyli rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, wówczas proces ten może zakończyć się szybciej.

  Jakie koszty będę musiał ponieść w związku z likwidacją?

  Zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS podlega opłacie sądowej: 

  • 250 zł, jeżeli wniosek został złożony przez Portal Rejestrów Sądowych;
  • 200 zł, jeżeli spółka jest zarejestrowana w systemie S24;
  • Sąd z urzędu ogłasza wykreślenie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym– opłata wynosi 100 zł. 

  Do powyższych kwot należy doliczyć koszty związane z czynnościami notariusza oraz dodatkowe koszty związane ze sporządzeniem dokumentów księgowych.

  Jakie dokumenty musi przygotować mój księgowy?

  Po otwarciu likwidacji należy sporządzić bilans likwidacyjny spółki – czyli bilans otwarcia likwidacji. Natomiast na dzień poprzedzający zakończenie likwidacji księgowy będzie musiał sporządzić dodatkowo sprawozdanie likwidacyjne.

  Czy muszę iść do notariusza?

  Tak, wizyta u notariusza w większości przypadków jest unikniona. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca S24 lub w sytuacji, gdy korzystamy z uproszczonej likwidacji spółki osobowej.

  W spółkach osobowych – jawnej, partnerskiej i komandytowej, możemy przeprowadzać likwidację na wzór tej omówionej przy spółce z o.o. Możemy jednak wybrać rozwiązanie mniej sformalizowane, czyli rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, wówczas proces ten może zakończyć się szybciej.

  Czy w ramach likwidacji mogę podzielić się ze wspólnikiem majątkiem ruchomym spółki? Czy w toku likwidacji musi dojść do spieniężenia majątku spółki?

  Zasadniczo równowartość pozostałego majątku spółki, rozdziela się pomiędzy wspólników w formie pieniężnej. Wspólnicy mogą jednak podzielić majątek spółki w naturze, o ile takie rozwiązanie przewiduje akt założycielski spółki.

  Czy można przeprowadzić likwidację w S24?

  W systemie S24 można otworzyć likwidację spółki, która została założona w tym systemie i trakcie jej trwania nie były wprowadzane zmiany poza systemem. Wniosek o wykreślenie spółki, wraz z pozostałymi dokumentami, powinien zostać złożony poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

  Jak długo trzeba czekać na decyzję sądu w sprawie wykreślenia spółki z KRS?

  Sądy wykreślają spółkę w ciągu 1-2 miesięcy. W niektórych przypadkach termin ten może się jednak przedłużyć nawet do kilku miesięcy.

  Czy po otwarciu likwidacji należy składać roczne sprawozdania finansowe?

  Tak, w okresie trwania likwidacji spółka składa roczne sprawozdania finansowe na takich samych zasadach jak spółka niebędąca w likwidacji.

  Czy na likwidację spółki muszą zgodzić się wszyscy wspólnicy?

  Zasadniczo w przypadku spółki z o.o. decyzja o likwidacji musi być podjęta większością 2/3 głosów. W przypadku spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej wymagana jest jednomyślność wspólników. Z kolei w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i prostej spółki akcyjnej decyzja w sprawie likwidacji musi zostać podjęta większością 3/4 głosów.

  Czy powinienem poinformować ZUS i US o likwidacji spółki?

  Zarówno po otwarciu likwidacji, jak i po wykreśleniu spółki z KRS likwidatorzy muszą podjąć czynności informacyjne względem US oraz ZUS.