ZARZĄD SUKCESYJNY

Planujesz przekazać władzę w swojej firmie kolejnemu pokoleniu?

Jeżeli wiesz już kto na starość poda Ci szklankę wody, zastanów się też kto zostanie Twoim zarządcą sukcesyjnym. Miej pewność, że będzie tak jak chcesz tego Ty, a nie tak jak mówią przepisy.

Oddaj koronę

Niech interes dalej się kręci

Jeżeli ustalisz zarządcę sukcesyjnego, następca będzie miał czas, aby sam zadecydować,
czy chce przejąć działalność, sprzedać ją czy zamknąć.
A jeżeli zdecyduje się, aby przejąć stery – zachowa pełną płynność działania.

Przekazanie władzy to problem nie tylko zstępującego, ale też wstępującej
we władanie, a brak jasno określonych zasad może prowadzić do
nieporozumień i sporów.

Zostaw firmę w dobrych rękach i pomyśl o sukcesji.

Umów się na konsultację korzystając z kalendarza online

Lub napisz nam niezobowiązującą wiadomość  Najczęściej zadawane pytania

  Czy muszę iść do notariusza?

  Jeżeli zarządcę sukcesyjnego ustanawia sam przedsiębiorca – notariusz nie będzie potrzebny. Wystarczający będzie wpis w CEIDG. Jeżeli zarządca ustanowiony ma zostać po śmierci przedsiębiorcy, przez jego spadkobierców, wizyta u notariusza będzie koniecznością.

  Czy zarząd może trwać dłużej niż 2 lata?

  Zasadniczo zarząd sukcesyjny wygasa w terminie 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Z ważnych powodów można jednak przedłużyć ten okres – na czas nie dłuższy niż 5 lat. Uprawnienie to może być zrealizowane jedynie przez złożenie stosownego wniosku do sądu.

  Jak rozliczyć się z zarządcą?

  Zarządca może wykonywać zadania związane z zarządem bezpłatnie (najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy funkcję tę będzie pełniła osoba najbliższa przedsiębiorcy) lub pobierać wynagrodzenie. W tym drugim przypadku stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu, zgodnie z treścią art. 26 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

  Czy mogę powołać zarządcę sukcesyjnego w spółce?

  Nie, przepisy o zarządzie sukcesyjnym odnoszą się tylko zasady zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza). Jedynym wyjątkiem pozostaje działalność prowadzona w formie spółki cywilnej (ponieważ tutaj status przedsiębiorcy posiadać musi każdy ze wspólników). Po śmierci wspólnika, spółka cywilna nie ulegnie automatycznemu rozwiązaniu, jeżeli stosowny zapis znajdzie się w umowie spółki lub gdy został ustanowiony zarząd sukcesyjny. W tej ostatniej sytuacji spadkobiercy wchodzą do spółki z chwilą śmierci wspólnika, pod warunkiem, że pozostali wspólnicy wyrażą na to zgodę. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy lub w terminie dwóch miesięcy od jego śmierci jest sposobem na uniknięcie rozwiązania dwuosobowej spółki cywilnej.

  Czy zarządca staje się właścicielem przedsiębiorstwa? Czy jako spadkobierca mam wpływ na działania zarządcy?

  Zarządca sukcesyjny nie staje się właścicielem przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Mogą być oczywiście wyjątki – gdy jest jednocześnie zapisobiercą windykacyjnym lub spadkobiercą.
  Zarządca działa na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. To oni solidarnie odpowiadają za zobowiązania związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Mają prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa. Zarządca sukcesyjny dokonuje wyłącznie czynności zwykłego zarządu w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, a czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu dokonuje za zgodą wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku (lub na podstawie zezwoleniem sądu).

  Co jako pierwsze powinien zrobić zarządca sukcesyjny?

  Zarządca sukcesyjny po objęciu funkcji musi w pierwszej kolejności przystąpić do sporządzenia spisu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku, a następnie złożyć go przed notariuszem.

  Czy zarządca może ustanowić pełnomocnika?

  Tak, zarządca może udzielić pełnomocnictwa. Nie może jednak dojść do sytuacji, w której zarządca scedowałby wszystkie swoje obowiązki na inny podmiot – funkcja zarządcy nie może być pozorna.

  Czy mogę mieć więcej niż jednego zarządcę sukcesyjnego?

  Zarządca sukcesyjny to funkcja jednoosobowa. Przedsiębiorca ma jednak możliwość wskazania zarządcy rezerwowego (awaryjnego).

  Czy zarządca sukcesyjny może zrezygnować ze swojej funkcji jeszcze przed śmiercią przedsiębiorcy?

  Tak, zarządca sukcesyjny może zrezygnować w każdej chwili poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.

  Czy zarządca może zrezygnować z funkcji już po śmierci przedsiębiorcy – w trakcie wykonywania zadań zarządczych?

  Tak, natomiast taka rezygnacja musi zostać złożona przed notariuszem (przez dwa tygodnie zobowiązany jest jeszcze pełnić funkcję zarządcy sukcesyjnego).