pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

CIT estoński

Jesteś wspólnikiem spółki na estońskim CIT i posiadasz udziały winnej spółce? Urząd Skarbowy kwestionuje właściwość korzystania z ryczałtu od dochodów spółek.

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

09 maja 2024
Jak wynika z art. 28j ust.1 pkt. 4 ustawy o CIT udziałowcami, wspólnikami lub akcjonariuszami spółki, która opodatkowana jest CIT-em estońskim mogą być wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, z wyłączeniem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej. Zgodnie z wezwaniem, które otrzymał jeden z podatników z poznańskiego urzędu skarbowego przytoczony wyżej przepis wskazuje na to, że udziałowiec, wspólnik czy akcjonariusz spółki korzystającej z ryczałtu od dochodów spółek nie może posiadać kapitału w innych spółkach.

Zgodnie z takim rozumieniem podmiot ten nie jest uprawniony do rozliczania się na ,,zasadach estońskich”.

Stanowisko to niewątpliwie wzbudziło spore kontrowersje i obawy wśród innych podatników będących w tożsamej sytuacji. Bowiem zgodnie z tym pismem spółka ta powinna wycofać się z opodatkowania ryczałtem.

Czy oznacza to zmianę stanowiska urzędów skarbowych na niekorzyść podatników?

Można przepuszczać, że takie stanowisko jest wynikiem pomyłki urzędnika i zostanie ponownie zweryfikowane (chodź na ten moment takiej informacji nie ma). Ze wspomnianego przepisu art. 28j ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT nie wynika fakt, że udziałowcy czy wspólnicy takich spółek nie mogą mieć udziału w innych tego typu podmiotach. Ponadto inaczej zostało wskazane jego rozumienie w objaśnieniach ministra finansów dotyczących ryczałtu od dochodu spółek.

W tym przypadku mamy do czynienia z wezwaniem, a więc z formą pisma, na które podatnikowi nie służy odwołanie. Wydaje się za właściwe w tym przypadku, że powinno być to postanowienie bądź decyzja, gdyż wówczas mamy możliwość złożenia odpowiednio zażalenia albo odwołania.

Pomimo zamieszania jakie wywołało wspomniane pismo eksperci uspokajają wskazując, że brak jest podstawy prawnej na tak sformułowane stanowisko organu. Nie są to pierwsze błędy popełniane przez urzędników i można przepuszczać, że dojdzie do zintensyfikowania bądź zmiany formuły szkoleń dla osób pracujących w organach podatkowych.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: