pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo prawne

Czy jest sens rejestrować znak towarowy w Polsce?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

08 lutego 2023
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą to z pewnością możesz rozważyć złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego. Punktem wyjścia jest to, czym może być znak towarowy. Może nim być: słowo, logo, dźwięk, kolor, a nawet kształt. Znak towarowy, przede wszystkim, wyróżnia Twój produkt lub usługę na rynku. Znakiem towarowym nie będzie natomiast opis informacyjny. Spory sądowe o rejestrację znaku towarowego toczyły najbardziej znane firmy, jak Gucci, Mcdonald’s czy Coca cola. Powstaje pytanie o co tyle krzyku? Odpowiedź jest dość prosta, rejestracja znaku towarowego to broń w walce z nieuczciwą konkurencją i większa wiarygodność Twojego produktu lub usługi.

Jak dokonać rejestracji?

 

Jeśli zdecydujemy się na zastrzeżenie znaku towarowego, musimy złożyć wniosek do Urzędu Patentowego RP. Konieczne będzie dopasowanie klasy towarowej, a w jej ramach towarów i usług. W pierwszej kolejności urząd przeprowadzi weryfikację wniosku i zbada, czy nie zachodzą przesłanki do odmowy rejestracji znaku. Następnie informacja o zgłoszeniu znaku towarowego pojawi się w Biuletynie Urzędu Patentowego.

 

Jakie wymogi musi spełniać znak towarowy?

 

Przede wszystkim, nasz znak towarowy musi się odróżniać. Chodzi głównie o świadomość odbiorców, którzy poprzez znak towarowy muszą umieć odróżnić produkt czy usługę danego przedsiębiorcy od innych dostępnych na rynku. Jednym z ciekawszych sporów na tym tle, była sprawa odmowy rejestracji przestrzennego znaku towarowego w postaci kształtu czekoladowego zająca, produkowanego przez firmę Lindt. Argumentacja sądu opierała się na tym, że kształt zająca nie odróżnia się wystarczająco od innych wyrobów czekoladowych. Dodatkowo, dołączenie elementów takich jak folia czy czerwona wstążka, nie różnią się dostatecznie od innych produktów na rynku. Batalia sądowa trwała długo, zakończyła się jednak ostatecznie odmową rejestracji znaku towarowego.

Druga kwestia, na którą musimy zwrócić uwagę, to żeby potencjalny znak towarowy mógł być przedstawiony w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby możliwe było ustalenie przedmiotu ochrony.

Po złożeniu przez nas wniosku i przeprowadzeniu badania przez Urząd Patentowy, pojawia się możliwość wniesienia sprzeciwu przez osoby mające taki sam lub podobny znak towarowy, który już jest  prawnie chroniony lub ma do niego prawa osobiste lub majątkowe. Na wniesienie takiego sprzeciwu przewidziane są 3 miesiące od publikacji ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego do urzędu patentowego. Następnie urząd dokona weryfikacji zgłoszonego sprzeciwu i podejmie decyzję o  rejestracji lub odmowie rejestracji znaku towarowego.

Po pozytywnym przejściu całej procedury, Urząd Patentowy RP wyda decyzję o rejestracji znaku towarowego. Do momentu uregulowania wszystkich opłat, zostanie nam przyznana czasowa ochrona. Wysokość opłat zależy od ilości klas towarowych. Jeśli, jednak przedsiębiorca nie ma środków wystarczających na poniesienie opłaty – istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z niej, załączając jednocześnie oświadczenie o stanie majątkowym zgłaszającego. Po dokonaniu płatności – otrzymamy świadectwo ochronne na znak towarowy.

 

Warto czy nie warto?

 

Korzyści, które wynikają z rejestracji znaku towarowego można wymieniać długo. Przede wszystkim, właściciel zarejestrowanego znaku towarowego zyskuje prawną ochronę na towar lub usługę, która jest objęta danym znakiem towarowym. Ważne jest, aby nie zwlekać z podjęciem odpowiednich kroków. W praktyce zdarza się, że konkurencja rejestruje dany znak towarowy wcześniej, wówczas wysiłek i pieniądze wydane np. na marketing idą na cudze konto.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: