pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo prawne

Działalność gospodarcza u progu spraw ostatecznych

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

02 września 2022
Wielu przedsiębiorców nie zastanawia się co stanie się z ich przedsiębiorstwem po ich śmierci. Cóż, pewnie dlatego, że nikt z nas jej nie planuje i nikt jej sobie nie życzy.

Jak wszyscy wiemy jednoosobowa działalność gospodarcza, jest ściśle powiązana z osobą fizyczną. Po śmierci przedsiębiorcy należy podjąć decyzję czy zamknąć działalność, sprzedać czy prowadzić na własny rachunek.

Czas na podjęcie takiej decyzji może nam dać ustanowienie zarządu sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Taką osobę można ustanowić przed śmiercią lub w ciągu dwóch miesięcy od śmierci przedsiębiorcy.

 

Zarządcą sukcesyjnym może zostać:

  • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku
  • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek
  • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek
  • zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

 

Zarządca sukcesyjny może korzystać z kont firmowych, czyli z rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą. Po śmierci przedsiębiorcy nie wygasa również NIP, przechodzi on na przedsiębiorstwo w spadku. W kwestii podatku dochodowego przedsiębiorstwo w spodku kontynuuje rozliczenie na dotychczasowych zasadach. Tak samo jest z podatnikiem VAT.

 

Wydawać by się mogło, iż przedsiębiorstwo w spadku to te same przedsiębiorstwo i podlega pod te same zobowiązania podatkowe. Powstaje jednak pytanie, czy przedsiębiorstwo w spadku podlega obowiązkowi zapłaty daniny solidarnościowej?

 

Kontynuacja starych zasad rozliczania się – z jednym wyjątkiem!

 

Dania solidarnościowa sprowadza się do zapłaty przez osoby fizyczne zarabiające powyżej 1 000 000 zł zapłaty dodatkowych 4% podstawy obliczenia tej daniny.

 

W interpretacji indywidualnej z 7 czerwca br. przedstawione zdarzenie przyszłe, jakim była wypłata zysków przedsiębiorstwa w spadku, które przekroczyły 1 000 000 złotych. Przedsiębiorstwo w spadku było opodatkowane podatkiem liniowym, zarządcą sukcesyjnym była żona zmarłego. Zostało postawione pytanie: Czy od zysków (dochodów) za 2021 r. Przedsiębiorstwo w Spadku powinno odprowadzić daninę solidarnościową, o której mowa w art. 30h u.p.d.o.f.?

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko, iż taka wypłata nie podlega pod daninę solidarnościową za prawidłowe. Stwierdził, że jeżeli przedsiębiorstwo wypłaci zysk, określony w art. 27 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, to do tych wypłat nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

 

Dyrektor KIS zauważył, że przepisy wprost przewidują, że do wypłat zysku przedsiębiorstwa w spadku ustawa o PIT nie znajduje zastosowania – a zatem nie znajduje zastosowania również regulacja dotycząca daniny solidarnościowej.

 

Czy interpretacja była skonstruowana poprawnie?

 

Stan faktyczny oraz zadane pytanie o zyski z 2021 r. w interpretacji może sugerować, iż daninie solidarnościowej nie podlega wypłata zysków, co było oczywiste od początku. W  uzasadnieniu interpretacji znajduje się odniesienie do samego przedsiębiorstwa w spadku. Stwierdzono, że  przedsiębiorstwa w spadku stanowiące jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, nie pobiera i nie odprowadza daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. bowiem zgodnie z tą regulacją taki obowiązek spoczywa jedynie na osobach fizycznych, które uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Reasumując: przepisy odnoszące się do daniny solidarnościowej dotyczą osób fizycznych, przedsiębiorstwo w spadku to jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. W konsekwencji przedsiębiorstwa w spadku nie obejmują obowiązki zapłaty daniny solidarnościowej.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: