pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Bitwa o kod PKWiU

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

29 września 2022

Jak doskonale wiemy Nowy Ład, wywrócił prawo podatkowe w Polsce do góry nogami. Wielu przedsiębiorców w celu uniknięcia zapłaty dodatkowego podatku w formie nowej składki zdrowotnej zaczęło poszukiwać lepszych rozwiązań dla swoich biznesów. Jedną z opcji, którą wybierali właśnie przedsiębiorcy, była zmiana formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ze względu na zryczałtowaną składkę zdrowotną, o której mogą szerzej Państwo przeczytać w artykule Ryczałtowiec dwóch składek bać się nie musi oraz niskie stawki tego podatku zachęciły wielu przedsiębiorców do wyboru właśnie tej formy opodatkowania.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest podatkiem wyjątkowym, bowiem stawka podatku zależy od usług, które wykonujemy. Problem pojawia się jednak co do tego, jaką stawkę powinien zastosować ryczałtowiec. Ustawodawca, tworząc przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zdecydował się uzależnić stawkę od kodów PKWiU. Wielu z Państwa zapewne kojarzy kody PKD obecne przy rejestracji działalności, natomiast określenie “kod PKWiU” może być dla wielu z Państwa pojęciem egzotycznym. Skrót PKWiU oznacza Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług. Jest to klasyfikacja określająca szczegółowo katalog jednakowo czynności niematerialnych oraz rzeczy materialnych, można powiedzieć, że jest to rozszerzenie klasyfikacji PKD. Dla przykładu kod PKD to 62.01.Z, – Działalność związana z oprogramowaniem a kod PKWiU to 62.01.11.0 – Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania lub 62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Jak Państwo widzą, dla jednego kodu PKD może być więcej niż jeden przyporządkowany kod PKWiU.

 

Jedna cyfra kodu potrafi zadecydować o stawce podatku.

 

Dla przykładu usługi sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02.20.0 opodatkowane są stawką 12%, natomiast usługi pod kodem PKWiU 62.02.30.0 mogą korzystać już ze stawki 8,5%. Podkreślić należy, że odpowiedzialność za klasyfikację swoich usług do odpowiedniego grupowania PKWiU ciąży na podatniku.   Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w kwestii klasyfikacji usług umywa ręce i wskazuje, że klasyfikacja PKWiU nie stanowi przepisów podatkowych, tym samym nie jest on właściwy do dokonania takiej klasyfikacji i nie weryfikuje też klasyfikacji dokonanej przez pytającego. Doprowadza to do sytuacji, w której, jeżeli składamy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie właściwej stawki podatku, musimy podać taki kod w stanie faktycznym (musimy go zadeklarować). Skutkiem takiego stanu rzeczy jest to, że większość interpretacji podatkowych wydanych w zakresie stawki ryczałtu jest bezużyteczna, ponieważ wnioskujący o wydanie interpretacji sami stwierdzają kody PKWiU nieodpowiadające wykonywanym przez nich czynnościom.

 

Oczywiście problem pojawia się tylko w sytuacji, w której pytamy o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli złożą Państwo wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej na gruncie podatku VAT, wówczas Dyrektor KIS już na takie pytanie chętnie odpowiada, problem polega na tym, że otrzymujemy wyłącznie skrócony kod np. PKWiU 62, co na gruncie ryczałtu nic nam nie da. Tutaj pojawia się cały na biało Główny Urząd Statystyczny, a konkretnie Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur w Łodzi. Według Dyrektora KIS-u, jeżeli podatnik nie jest pewny klasyfikacji swoich usług pod kątem kodu PKWiU, powinien się on udać do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur, którzy pomoże podatnikowi w takim zakwalifikowaniu.

 

Jak działa Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur?

 

Otóż proces uzyskania opinii Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur jest jednocześnie bardzo prosty (całość wniosku jesteśmy w stanie złożyć za pośrednictwem strony Ośrodka), a jednocześnie obecnie absurdalnie długi i niesformalizowany. Gdyby niniejszy artykuł powstawał rok temu, wówczas opinie Ośrodek wydawał po +/- miesiącu. W styczniu mówiliśmy już o około 3 miesiącach, później 5, aktualnie nie wiadomo jak długo Ośrodkowi zajmie wydanie takiej opinii. Na stronie Ośrodka w zakładce tryb wydawania informacji do niedawna widniała informacja na temat terminu, w jakim Ośrodek wydaje swoje opinie. Aktualnie na stronie Ośrodka znajduje się informacja:

 

“Informacje klasyfikacyjne są wydawane przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur bez zbędnej zwłoki, po wpływie kompletnego wniosku do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Jednakże w związku ze zmianą przepisów podatkowych od 01.01.2022 r. i istotnym wzrostem liczby składanych wniosków, czas oczekiwania na wydanie informacji klasyfikacyjnej uległ znaczącemu wydłużeniu.”

 

W praktyce wygląda to tak, że aktualnie (niniejszy artykuł powstał we wrześniu 2022 roku) wydawane są opinie do wniosków, które wysłano na etapie grudnia 2021/stycznia 2022 roku. Ponadto, jeśli zadzwonimy do Ośrodka, to usłyszymy, że jeżeli wysłaliśmy nasz wniosek na etapie lutego lub marca to nie dostaniemy naszej opinii w tym roku. Podkreślić należy również, że możemy czekać wiele miesięcy na naszą opinię, a będzie ona niepełna lub urzędnik postanowił nadać zbyt ogólny kod dla naszych usług. Tak więc taka opinia, nawet po wielu miesiącach czekania może być bezwartościowa.

 

Ustawodawca, tworząc system prawny w naszym kraju, doprowadził do patologicznej sytuacji, w której, aby poznać właściwą stawkę ryczałtu dla naszych usług, musimy udać się do dwóch oddzielnych instytucji, z czego jedna nie ma z góry określonego czasu na wydanie swojej opinii i cały proces może trwać ponad rok. Absurdu dokłada fakt, że Dyrektor KIS-u określa kody PKWiU na gruncie podatku VAT, natomiast na gruncie podatku dochodowego udaje, że nie jest do tego właściwy.

 

Podsumowując, czy nadal warto składać zapytania do GUS-u, jeżeli chcą Państwo uzyskać opinię dotyczącą kodu PKWiU dla Państwa działalności? W mojej ocenie, dla większości działalności tak. Polskie prawo obecnie nie oferuje nam innej możliwości, także jeżeli chcą Państwo skorzystać z ryczałtu, a nie są pewni właściwej stawki, to zalecam Państwu uzbrojenie się ogromne ilości cierpliwości.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: