pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Daj psu pełną michę i wrzuć go w koszty

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

13 czerwca 2022
W toku prowadzenia działalności przedsiębiorcy ponoszą różne wydatki, by w ten sposób osiągnąć przychód. Nie każdy koszt może być jednak kosztem podatkowym i pomniejszyć dochód do opodatkowania. Zastanawiasz się czy możesz “wrzucić psa w koszty”? Koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Co to jest podatkowy KUP?

 

Wydatki ponoszone w toku działalności mogą stanowić koszt w rozumieniu rachunkowym oraz podatkowym. Koszt rachunkowy pomniejsza wartość aktywów i pasywów, tym samym wpływając na wynik finansowy. Z kolei koszt podatkowy to taki koszt, został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Dla ustalenia wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu znaczenie ma koszt podatkowy (koszt uzyskania przychodu, “KUP”).

 

Oznacza to, że kosztem pomniejszającym dochód do opodatkowania jest koszt mający na celu:
– osiągnięcie przychodu (w efekcie poniesienia kosztu zarabiasz);
– zachowanie źródła przychodów (poniesienie kosztu ma zapewnić przychód w przyszłości);
– zabezpieczenie źródła przychodów (celem kosztu jest zabezpieczenie przychodów, np. ubezpieczenie od wyrządzonych szkód).

 

Niektóre koszty nie mogą jednak stanowić KUP-u – możliwość taką wykluczają przepisy. Wyliczenie takich wydatków zostało zawarte w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Tytułem przykładu warto wskazać, że kosztem nie będą wydatki reprezentacyjne czy nałożone kary lub grzywny.

 

Niektóre koszty mogą stanowić KUP-y podatkowe do określonego limitu, np. odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego stanowią KUP-y w części obliczonej od wartości samochodu do 150 000 złotych (225 000 złotych w przypadku pojazdów elektrycznych).

 

Pies jako KUP?

 

Zdarza się, że przedsiębiorcy ponoszą koszty związane z utrzymaniem psów na potrzeby działalności. Niejednokrotnie zastanawiają się czy takie koszty mogą stanowić koszty podatkowe. Na tak zadane pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Ale…

 

No właśnie! By dany koszt stanowił podatkowy, musi on spełniać warunki opisane powyżej. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że pies nie ma nic wspólnego z przychodem albo źródłem przychodu. Nic bardziej mylnego. Powiązania te najlepiej zobrazować na konkretnych przykładach.

 

Przykład nr 1

 

Pan X jest trenerem zwierząt (konkretnie psów). Prowadzi zajęcia, w ramach których uczy tresury psów. Na zajęciach jako model służy mu pies, którego utrzymuje. Dodatkowo prowadzi bloga i kanał na YT, na których publikuje treści związane z tresurą psów i utrzymaniem pupila w ogóle. Jan zastanawia się czy koszty utrzymania psów (tj. ich wyżywienie, zabawki i akcesoria dla nich, koszty leczenia weterynaryjnego) będzie mógł wrzucić sobie w koszty. Jak najbardziej! Bez posiadania psów prowadzenie działalności byłoby utrudnione bądź wręcz niemożliwe. W takim wypadku nie doszłoby do osiągnięcia przychodu, więc oczywiście koszty te stanowią podatkowe KUP-y. Potwierdza to interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS z dnia 7 kwietnia 2022 r. o sygn.: 0113-KDIPT2-1.4011.31.2022.1.MM.

 

Przykład nr 2

 

Pani Y prowadzi biuro rachunkowe. Z uwagi na wykonywany zawód przechowuje dokumenty zawierające dane, które nie powinny zostać ujawnione. W związku z tym była zobligowana do zapewnienia ochrony tych dokumentów. W tym celu zakupiła psa, którego utrzymuje. Pies przebywając na terenie posesji chroni lokal, w którym znajduje się biuro. Zapewnienie takiej ochrony jest szczególnie istotne podczas nieobecności księgowej. Bez znaczenia jest również okoliczność czy klienci fizycznie pojawiają się w biurze. Istotna jest pełniona przez psa funkcja ochronna w odniesieniu do przechowywanych dokumentów. W tej sytuacji mamy do czynienia z zabezpieczeniem źródła przychodów, jak również osiągnięciem przychodów. Zatem koszty te będą stanowiły KUP-y podatkowe, co zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2021 r. o sygn.: 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL.

 

Uwaga na inne warunki

 

Każdorazowo oceniając czy dany koszt będzie KUP-em podatkowym należy mieć na uwadze nie tylko wyżej opisane warunki. Koszty te muszą również zostać faktycznie poniesione i udokumentowane. Ponadto należy zweryfikować czy dany koszt nie został wyłączony z kosztów podatkowych na mocy prawa.

 

W kontekście kosztów związanych z utrzymaniem psa można mieć wątpliwości czy nie stanowią one wydatków osobistych, czy też reprezentacyjnych – te nie mogą stanowić KUP-ów podatkowych. Jeśli więc celem poniesienia kosztu jest zaspokojenie potrzeb danej osoby (przedsiębiorca po prostu chce posiadać psa jako zwierzątko domowe), wtedy nie będzie to koszt podatkowy. Analogiczna sytuacja będzie wówczas, gdy celem kosztu będzie poprawa wizerunku przedsiębiorcy w takim sensie, że posiadanie psa będzie kojarzone z majętnością, luksusem itd.

 

Przedsiębiorco, kup psa i wrzuć go w koszty!

 

Koszty poniesione na utrzymanie psa mogą stanowić podatkowy KUP po spełnieniu określonych warunków: muszą być związane z uzyskaniem przychodu, udokumentowane i faktycznie poniesione. Wówczas mogą stanowić koszt zmniejszający podstawę opodatkowania.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: