pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Domowa produkcja prądu za uczciwą cenę, bo bez akcyzy

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

26 października 2022
Są dobra pierwszej potrzeby jak i dobra luksusowe, gdzie co do zasady wszystko jest obciążone podatkiem od towarów i usług, zwanym potocznie VAT-em. Możemy również wyodrębnić grupę dóbr, która sprawia wyjątkową frajdę, jak samochody, alkohol, papierosy oraz energia, które zostały jeszcze dodatkowo obciążone podatkiem akcyzowym. Jednakże, polskie regulacje byłyby nudne i przewidywalne, gdyby nie było tam wyłączeń, wyjątków i zwolnień. W poniższym tekście zostaną omówione sytuacje, w których domowa produkcja energii elektrycznej na własny użytek jest zwolniona z płacenia akcyzy.

Od czego jest akcyza?

 

Na początku omówmy zagadnienie, co w normalnych warunkach jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. W przypadku energii elektrycznej jest to nabycie, sprzedaż, import, ale także zużycie energii elektrycznej. Nas będzie interesował ostatni punkt.

 

Zużycie energii elektrycznej dzieli się na dwie odmiany- zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który posiada koncesję na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne, a także zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający powyższej koncesji. Można wnioskować, że obciążone obowiązkiem płacenia akcyzy są zarówno profesjonalne podmioty zajmujące się obrotem prądem, jak i osoby wytwarzające go w domowych warunkach na własne potrzeby.

 

Na ratunek przychodzi rozporządzenie

 

Jest to jedna z niewielu sytuacji, gdzie rozporządzenie ministra (i to legalnie!) ulżyło przynajmniej części Polaków. Otóż rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwolniło od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

 

Jeżeli Twój dom albo Twoja firma posiada instalację produkującą prąd o mocy nieprzekraczającej 1 MW- panele fotowoltaiczne, wiatrak lub mały reaktor jądrowy, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.  Produkowana w ten sposób energia elektryczna na własny użytek nie jest objęta obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego!

 

Nie tylko zwolnienie z podatku

 

Ustawa o podatku akcyzowym nakazuje nie tylko płacić państwu daniny od wspomnianych na wstępie dóbr rozrywkowych, ale rodzi także szereg obowiązków formalnych i ewidencyjnych. Ale i tutaj mali producenci energii elektrycznej mają trochę lżejszą sytuację.

 

Co do zasady, przed rozpoczęciem produkcji prądu należy dokonać właściwego zgłoszenia rejestracyjnego. Jednakże i tutaj obowiązuje zwolnienie od dokonania tego zgłoszenia, jeżeli energię produkowałyby generatory o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów służących produkcji prądu zapłacono akcyzę w należnej wysokości. Niniejsze zwolnienie dotyczy wszelkich podmiotów spełniających powyższe warunki.

 

W normalnych warunkach występowałby również obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej, ale i tutaj ustawodawca przewidział wyjątek. Zwolnione są podmioty, które analogicznie produkują na własny użytek energię elektryczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, ale która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą.

 

Żeby nie było tak kolorowo, to na produkujących energię elektryczną spoczywa obowiązek, od którego nie ma ucieczki. Otóż podmioty zużywające energię elektryczną, korzystające ze zwolnienia wynikającego z przytoczonego powyżej rozporządzenia są zobowiązane do składania kwartalnych deklaracji AKC-KZ, w której należy wykazać energię elektryczną, która kwalifikuje się do zwolnienia opisanego w rozporządzeniu. Deklaracje należy składać do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego deklaracja ta dotyczy.

 

Jeszcze jedna luka

 

Zbliżając się do końca, część z Państwa zaciekawi trend interpretacyjny, który zakiełkował kilka miesięcy temu. Po przeczytaniu powyższego artykułu można zakładać, że zwolnieniem objęte są tylko instalacje o mocy nieprzekraczającej 1 MW, a w przypadku, gdy łączna moc instalacji przekracza rzeczony limit, to należy obejść się smakiem i zwolnienie nie będzie obowiązywało.

 

Kilka miesięcy temu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną opisującą sytuację podatnika, który posiadał dwie instalacje fotowoltaiczne, gdzie każda z nich miała moc wynoszącą 1 MW, ale tylko jedna z nich służyła do produkcji prądu na własne potrzeby, a prąd wyprodukowany przez drugą konstrukcję był w całości sprzedawany. Dyrektor KIS stwierdził, że mimo sumarycznego przekroczenia dostępnej mocy instalacji, to w sytuacji, gdy ta jedna instalacja mieści się w limicie i spełnia ustawowe wymogi, to może być zwolniona z akcyzy. Oznacza to, że przedsiębiorcy posiadający farmy fotowoltaiczne o mocy znacznie przekraczającej 1 MW mogą skorzystać ze zwolnienia z akcyzy, jeżeli moc instalacji, która jest przeznaczona na własne potrzeby nie przekracza 1 MW.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: