pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe dla małych firm

Nieujawnione dochody – sprawdź z czym możesz się zmierzyć w przypadku kontroli fiskusa.

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

23 listopada 2023
W tym artykule dowiesz się:
- czym są nieujawnione dochody;
- jak fiskus bada nieujawnione dochody;
- jak się bronić przed zarzutem nieujawnionych dochodów.

Stwierdzenie, iż posiadamy nieujawnione dochody, może na gruncie podatkowym rodzić poważne konsekwencje. Świadome nieodprowadzenie podatków do Skarbu Państwa, stanowi bowiem poważne wykroczenie. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób organy podatkowe mogą nas kontrolować oraz najważniejsze – jakie grożą nam sankcje.

Czym są nieujawnione dochody?

Ich definicje znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z art. 25b ust. 1 są to środki, które nie znajdują 100% pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzą ze źródeł niewskazanych przez niego. W związku z tym, że stanowią one nieopodatkowane zyski, podlegają kontroli Urzędów Skarbowych.

Mogą one dotyczyć osób fizycznych, które nie prowadzą działalność gospodarczej, ale i
przedsiębiorców.

Jak fiskus bada czy jesteśmy w ich posiadaniu?

To w zasadzie bardzo proste. Ustala bowiem wartość posiadanego przez nas majątku i uzyskiwanych przychodów, a następnie tę sumę porównuje z przychodami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi. Wówczas, jeśli zauważona zostanie niekorzystna różnica, organ może wszcząć wobec nas postępowanie podatkowe. Wtedy powinniśmy udowodnić słuszność naszego działania, inaczej może nas to sporo kosztować. W przypadku większych przedsiębiorstw Urząd Skarbowy może zastosować jedną z metod ujawniania lub szacowania przychodów z nieujawnionych źródeł, tj.:

  • porównawczą;
  • remanentową;
  • produkcyjną;
  • dochodową;
  • kosztową.

Co nam grozi?

Jeśli organ podatkowy zgromadzi wobec nas niezbite dowody, poprzez które zostanie udowodnione nieprawidłowe zachowanie, czyli posiadanie nieujawnionych dochodów, zastosowanie będzie mieć sankcyjna stawka podatku – 75% kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania!

Mowa jest więc o sporym ubytku na naszym majątku.

Jak się bronić?

W toku sprawy powinniśmy udokumentować lub uprawdopodobnić pochodzenie swojego majątku, a także wskazać konkretne źródła, z jakich wydatki opłaciliśmy. Powinniśmy więc za pomocą faktycznych dowodów potwierdzić naszą wersję.

Sądy administracyjne prezentują korzystną dla nas linię orzeczniczą, wskazując, że wszelkie wątpliwości, które się pojawiają w toku postępowania podatkowego, powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Konieczne jest jednak, aby umiejętnie udowodnić swoje stanowisko, iż poniesione wydatki znajdują swoje źródło w określonych przychodach – opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania, a my w żadnym stopniu nie ukrywamy środków przed fiskusem.

Wynika z tego, iż nie zawsze w walce z organami podatkowymi stoimy na straconej pozycji. Ważne jest pamiętać, iż wszelkie wątpliwości, które urząd kieruje w naszą stronę, można wyjaśnić.

Jeśli więc zauważają Państwo hipotetyczne ryzyko nieujawnionych dochodów w swojej działalności oraz życiu prywatnym zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy spróbują rozjaśnić wszelkie kwestie podatkowe i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Możemy także pomóc w toczących się postępowaniach podatkowych w tym zakresie.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: