pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe dla małych firm

Podatek od napiwku – czy jest konieczny?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

06 lipca 2023
Zasadniczo napiwki to drobna suma wręczana w ramach gratyfikacji za dobrej jakości obsługę. Mimo, że w większości przypadków są one dobrowolnym świadczeniem, czasami powodują obowiązek podatkowy, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy.

Czy od napiwków trzeba zapłacić podatek VAT?

 

Napiwki nie podlegają opodatkowaniu VAT. Jeśli zadowolony Klient zdecyduje się z własnej woli przekazać świadczenie pieniężne dla osoby wykonującej usługę np. kelnera. Nie ma tutaj znaczenia, czy pieniądze zostaną wydane w formie gotówkowej czy bezgotówkowej oraz czy zostaną wykazane na paragonie fiskalnym. W analizowanej sytuacji nie zaistnieje stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, ze względu na to, że Klient nie będzie zobowiązany do uiszczenia określonej kwoty, a usługodawca do zapewniania mu korzyści, w związku z przekazaniem napiwku. Tego typu usługi, świadczone na rzecz Klienta rozliczane są na podstawie umowy indywidualnej lub cennika, przedstawione w nich kwoty zawierają w sobie podatek VAT, zgodnie z przepisami. Przedstawione stanowisko potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 czerwca 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.236.2019.4.MN.

 

Opłata serwisowa na innych zasadach

 

Inaczej wygląda sprawa w przypadku, gdy usługodawcy sami doliczają procentowy napiwek za obsługę do ceny, tzw. opłata serwisowa.  W związku z tym, że świadczenie jest wkalkulowane w wynagrodzenie, staje się ono jego częścią. Co daje podstawę, do sformułowania wniosku, iż napiwek stanowi część zapłaty za usługę i powinien zostać opodatkowany podatkiem VAT.

 

Podatek dochodowy od napiwku:

 

Napiwki bez względu na ich dobrowolny charakter, traktowane są jako przychód, w związku z czym konieczne jest uwzględnienie podatku od napiwku.

Można w tym zakresie rozróżnić dwie formy ich rozliczania:

 

  • Jako przychody ze stosunku pracy, gdy napiwek jest doliczony do rachunku lub wpłacony do wspólnej firmowej kasy, która podlega rozdzieleniu przez pracodawcę na pracowników po zakończeniu okresu z uwzględnieniem przyjętych zasad rozliczeń. W takiej sytuacji pracodawca, jako płatnik zobowiązany jest kwotę otrzymanych przez pracownika napiwków doliczyć do pozostałych przychodów danego miesiąca, a następnie naliczyć i pobrać podatek na ogólnych zasadach. Ważne jest aby zaznaczyć, że środki te podlegają również obowiązkowemu oskładkowaniu na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, tak samo jak np. wynagrodzenie czy premia.

 

  • Jako przychody z innych źródeł, kiedy napiwek jest przekazywany bezpośrednio przez Klienta do pracownika, bez udziału pracodawcy. Wtedy to podatnik jest zobowiązany wykazać daną kwotę w rocznym zeznaniu podatkowym i odprowadzić należny podatek do 30 kwietnia kolejnego roku. W tym przypadku, dane świadczenie nie podlega oskładkowaniu na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Należy jednak pamiętać, że ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych mogą skorzystać młodzi pracownicy do 26 roku życia, którzy w danym roku podatkowym nie przekroczyli kwoty 85 528 zł, a swoje przychody uzyskują m.in. ze stosunku pracy, umów zlecenia, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej, odbywania praktyk absolwenckich czy stażu uczniowskiego. Niestety z ulgi nie skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: