Doradztwo podatkowe dla małych firm

Zwrot za montaż paneli fotowoltaicznych lub pompy ciepła w twoim domu?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

08 lutego 2024
Jeżeli posiadasz lub jesteś współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej) warto rozważyć ulepszenie go pod względem oszczędności w dostarczanej ilości ciepła. Dlaczego? Ponieważ ulga termomodernizacyjna dotyczy zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców! W dodatku, gdy nie uzyskałeś dochodu, który mógłby zostać pomniejszony - nic straconego – przysługuje ci to przez kolejne 6 lat.

Parę lat temu ustawodawca wprowadził kolejną ulgę podatkową, która polega na odliczeniu od dochodu w zeznaniu PIT kwoty wydatków poniesionych na ulepszenie systemu grzewczego w domach jednorodzinnych. Co ciekawe, gama czynności oraz materiałów, które mogą zostać rozliczone w ramach programu jest całkiem szeroka – widnieje w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku. Przyjrzyjmy się uważniej liście, wchodzą w jej skład przede wszystkim:

 • pompy ciepła
 • kotły kondensacyjne gazowe lub olejowe, a także przeznaczone wyłączenie do spalania biomasy
 • węzły cieplne
 • panele fotowoltaiczne, materiały budowlane wchodzące w skład układu energetycznego
 • przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • kolektory słoneczne
 • zbiorniki na gaz i olej
 • materiały budowlane powiązane z docieplaniem np. stolarka okienna i drzwiowa
 • audyty, ekspertyzy i analizy energetyczne.

Brzmi to obiecująco. Niemniej, warto pamiętać o pozostałych istotnych warunkach, wymaganych do skorzystania z ulgi, czyli:

 • obowiązkowemu pozyskaniu faktur VAT (od czynnych podatników VAT) od firm polskich lub z Unii Europejskiej za dokonane ulepszenia
 • limicie odliczenia wynoszącemu 53 tyś. zł
 • finalizacji prac budowlanych w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zostały one rozpoczęte. Tutaj zwróćmy uwagę na karę, za niedotrzymanie terminu, polegającą na doliczeniu do przyszłego dochodu wcześniej odliczonej kwoty.

Kto skorzysta? Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne. Ulgę należy rozliczyć na zeznaniach PIT-36, PIT- 36L, PIT-28 lub PIT-37 w załączniku PIT-O. Karta podatkowa została wyłączona.

Celem ulgi jest ogólnorozumiane zmniejszenie nakładu energetycznego w stosunku do rzeczywistego ciepła panującego w domach jednorodzinnych, zatem poprawienie efektywności jego wykorzystywania – ta kwestia dotyczy również podgrzewania wody użytkowej. Następnie optymalizacja powiązanych z wyżej wymienionymi czynnikami kosztów.

Podsumowując, ponosząc wydatki w swoim (lub współposiadanym) domu warto przeanalizować je pod kątem rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, zwłaszcza gdy w danym roku podatkowym odprowadziliśmy podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Kluczowymi warunkami są pozyskanie faktur VAT za prace budowlane oraz materiały, a także zakończenie ulepszeń w terminie maksymalnie 3 lat. W mojej opinii ulga termomodernizacyjna to korzystne rozwiązanie zarówno dla środowiska jak i budżetu naszego gospodarstwa domowego. Poszerzajmy swą wiedzę w kwestiach podatkowych, aby w jakościowy sposób planować wydatki.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: