pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe dla transportu

Akcyza a samochody osobowe

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

28 sierpnia 2023
Dobry stan techniczny i konkurencyjna cena są głównymi przesłankami dla kierowców planujących zakup samochodu za granicą. Niemniej ważne jest uzmysłowienie sobie, że takie transakcje niosą dodatkowy koszt w postaci podatku akcyzowego.
Z tego artykułu dowiedzą się Państwo o:
czynnościach opodatkowanych akcyzą,
podstawie opodatkowania akcyzą oraz
możliwym zwrocie podatku.

Czynności opodatkowane akcyzą

Opodatkowaniu akcyzą oczywiście nie podlegają samochody, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w kraju, lecz określone czynności, które ich dotyczą. Ustawa o podatku akcyzowym wskazuje, że mamy do czynienia z trzema takimi czynnościami, a są to:

 1. import,
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe,
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Warto dodać, że przedmiotem opodatkowania akcyzą może być również kolejna sprzedaż samochodu osobowego niezarejestrowanego w kraju, jeśli wymagana wcześniej akcyza nie została zapłacona – a w wyniku kontroli podatkowej nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Podstawa opodatkowania

W przypadku samochodów osobowych stawka akcyzy ma charakter procentowy, co oznacza, że liczona jest jako określony procent od wartości samochodu. Kwota, jaką należy zapłacić sprowadzając samochód z zagranicy nie jest odgórnie ustalona, zależy ona od dwóch czynników: wartości samochodu oraz pojemności silnika.
Stawki akcyzy w 2023 r. wynoszą:

 • 3,1% wartości samochodu – w przypadku samochodów osobowych o pojemności silnika do 2000 cm3,
 • 18,6% wartości samochodu – w przypadku samochodów osobowych o pojemności silnika przekraczającej 2000 cm3,
 • 1,55% wartości samochodu – wysokość akcyzy dla tzw. pełnych hybryd (HEV) i miękkich hybryd (MHEV), w których pojemność silnika nie przekracza 2000 cm3.
 • 9,3% wartości samochodu – wartość akcyzy dla pełnych i miękkich hybryd, których pojemność silnika przekracza 2000 cm3.

Niezmiernie istotne jest to, aby obliczając wysokość podatku akcyzowego, wcześniej przeliczyć wartość samochodu na polskie złote – warto przy tym korzystać z aktualnych kursów podanych na stronie NBP.

Zwrot podatku z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu

Kwestia zwrotu akcyzy została uregulowana w ustawie o podatku akcyzowym. Zgodnie z przepisami, podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w momencie dokonywania jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej tego samochodu osobowego albo jego eksportu.

Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju bądź fakturę z wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu. Dokumentami tymi są w szczególności: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem.

Z przepisów rozporządzenia w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego wynika ponadto, że do wniosku trzeba dołączyć pisemne oświadczenie o terminie i sposobie wywozu oraz miejscu dostarczenia samochodu osobowego poza terytorium kraju.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: