pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Dropshipping a VAT

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

14 listopada 2022

Na czym polega dropshipping?

 

Dropshipping to model logistyczny sprzedaży przez Internet, który nie wymaga, aby sprzedawca dysponował magazynem i fizycznie był w posiadaniu sprzedawanych produktów.   Model ten opiera się na ścisłej współpracy sprzedawcy z hurtowniami. Polega na zbieraniu zamówień i przekazywaniu ich do hurtowni (lub dostawcy). To hurtownie magazynują, pakują i wysyłają paczki do klientów. Tym sposobem przedsiębiorca organizuje dostawę, sprawuje kontrolę nad zamówieniami i przepływem płatności, jednocześnie nie mając fizycznego kontaktu z towarem.

 

Wyróżniamy dwa modele dropshippingu:

  • Pośrednictwo handlowe, gdzie przedmiotem sprzedaży pośrednika jest usługa. W tym modelu pośrednik nie dokonuje zakupu towarów oraz nie jest ich właścicielem.
  • Sprzedaż towarów we własnym imieniu. Pośrednik kupuje towar, a następnie odsprzedaje go dalej, do finalnego nabywcy.

 

Zwolnienie z VAT w transakcjach krajowych

 

Ze zwolnienia z VAT można skorzystać zarówno praktykując model pośrednictwa handlowego, jak i sprzedaży towarów we własnym imieniu. Pośrednictwo handlowe (jako usługa) nie zostało wymienione jako czynność obligatoryjnie obciążona VAT. Warunkiem zwolnienia z VAT pośrednictwa handlowego jest nieprzekroczenie limitu 200 000 zł netto rocznie.

 

Jeżeli natomiast chodzi o model sprzedaży towarów we własnym imieniu to również może on korzystać ze zwolnienia z VAT pod warunkiem, że osiągane przychody z tego tytułu będą niższe niż 200 000 zł netto rocznie. Praktykując model sprzedaży we własnym imieniu dodatkowo należy zwrócić uwagę na charakter towaru, który sprzedajemy. W modelu tym ze zwolnienia z VAT nie mogą korzystać sprzedawcy oferujący m.in.: komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, preparaty kosmetyczne i toaletowe, urządzenia elektryczne, czy nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego w przypadku klasycznej sprzedaży internetowej.

 

Dropshipping a VAT

 

Jeżeli mamy do czynienia z czynnym podatnikiem VAT, wówczas stawka podatku będzie zależała od przyjętego modelu dropshippingu.

 

W modelu pośrednictwa handlowego (model prowizyjny) powinna zostać zastosowana stawka podstawowa 23% VAT na terenie kraju. Podstawą opodatkowania będzie kwota otrzymanej prowizji. Stawka 23% VAT wynika z tego, iż w wykazie usług objętych obniżonymi stawkami podatku VAT brak jest tego rodzaju usługi.

 

Natomiast w modelu sprzedaży towarów we własnym imieniu, stawka podatku VAT uzależniona jest od rodzaju towaru, który sprzedajemy. Zasadniczo będzie to również 23%.

 

Dropshipping w transakcjach wewnątrz Unii Europejskiej

 

W sytuacji, w której świadczymy usługę w postaci pośrednictwa w transakcjach wewnątrz UE musimy zwrócić uwagę na właściwe rozpoznanie miejsca opodatkowania takiej usługi. Należy także zwrócić uwagę, iż mogą to być transakcje na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej jak i na rzecz podatników VAT na terenie UE.

 

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej miejscem opodatkowania usługi pośrednictwa przez pośrednika działającego w imieniu i na rzecz osób trzecich jest miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja. Podstawową transakcją jest w tym przypadku dostawa towaru. Zatem, miejscem opodatkowania jest kraj, w którym doszło do sprzedaży, czyli kraj, w którym sfinalizowano transakcję. Jeżeli jednak pośredniczymy w sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy (podatnika VAT), wówczas prowizję należy opodatkować w kraju, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Należy wówczas na fakturze zamieścić adnotację „odwrotne obciążenie”. Pośrednik zobowiązany jest bowiem do wystawienia faktury ze stawką VAT „nie podlega”. Natomiast do rozliczenia podatku VAT zobowiązany będzie nabywca usługi.

 

Gdy dokonujemy sprzedaży towarów we własnym imieniu i są to transakcje wewnątrz UE, wówczas analogicznie musimy zwrócić uwagę, czy dokonujemy transakcji z konsumentami (osobami fizycznymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej), czy z kontrahentem zarejestrowanym do VAT.

 

W pierwszej sytuacji mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość (z terytorium Polski na terytorium innego kraju UE) na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Opodatkowanie takiej transakcji będzie miało miejsce w kraju UE do którego został wysłany towar.  W takim przypadku obowiązkowo należy udokumentować taką transakcję fakturą. Jednakże, jeżeli sprzedaż wysyłkowa z terytorium Polski na terytorium innego kraju UE nie przekroczy limitu 42 000 zł w skali roku, to wówczas opodatkowanie będzie miało miejsce w Polsce.

 

Z kolei, gdy sprzedaż towarów we własnym imieniu wewnątrz UE dokonywana jest na rzecz podmiotu prowadzącego działalność (podatnika), to wówczas istotnym jest ustalenie skąd podmiot pośredniczący sprowadził towary, które następnie dopuścił do dalszej odsprzedaży.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: