pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Dropshipping na celowniku fiskusa? Czy jest się czego bać?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

01 kwietnia 2023
Dropshipping to model logistyczny sprzedaży przez Internet na takich portalach, jak np. Allegro czy OLX. Jest on bardzo korzystny dlatego, że sprzedający nie musi posiadać oraz utrzymywać własnego magazynu, ani nawet faktycznie posiadać oferowanych przez siebie produktów tak, jak ma to miejsce w przypadku zwyczajnej działalności handlowej. Dropshipping polega na zbieraniu zamówień od klientów i przekazywaniu ich do producenta lub hurtowni, która będzie odpowiadała za dostawę towarów.

Modele dropshippingu

 

Wyróżnia się dwa rodzaje dropshippingu:

 

  1. Model logistyczny pośredniczenia – rolą sprzedawcy jest zbieranie zamówień
    i przekazywanie ich do hurtowni. To, co jest istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności biznesowej to fakt, że sprzedawca odpowiada za prowadzenie działań marketingowych.
  2. Działanie we własnym imieniu – to na sprzedawcy ciążą wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem sprzedaży, które wynikają między innymi z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego. Co więcej taki sprzedawca jest zobowiązany dokonać odprawę celną i zapłacić należny VAT.

Organy podatkowe często mylnie interpretują te dwa rodzaje dropshippingu. Prowadzi to do sytuacji, w której w gruncie rzeczy dropshipper, który uzyskał wyłącznie prowizję z tytułu sprzedaży jest zobligowany albo może zostać zobligowany do zapłaty podatku w wysokości wyższej, niż faktycznie otrzymał.

W ostatnim czasie model logistyczny pośrednictwa cieszy się zainteresowaniem organów skarbowych głównie w zakresie podatku od towarów i usług.

Rolą dropshippera jest zbieranie zamówień i przekazywanie ich do sprzedawcy lub producenta, z którym uprzednio ustalono istotne warunki współpracy takie, jak: czas dostawy, obsługa posprzedażowa klienta, zniżki w ramach współpracy itp. Za wysyłkę oraz dostawę towaru odpowiada producent/hurtownia.

Działania dropshippera ograniczają się jedynie do pośrednictwa sprzedaży towarów, których nie jest nawet właścicielem. Jego zysk stanowi prowizja, a więc różnica między ceną hurtową, a detaliczną.

Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe, np. w interpretacji indywidualnej z dnia 11.04.2018 r. Sygn. 0115-KDIT3.4011.96.2018.1.DB.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług nie uregulowano zagadnień dot. dropshippingu, jednakże kluczową kwestią do wyliczenia limitu do zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT będzie brana pod uwagę wartość sprzedaży. W sytuacji świadczenia usług pośrednictwa będzie to kwota prowizji. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygnaturze ILPB1/415-1183/11-2/TW.

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji wydanej 22 maja 2014 r. (sygn. ITPB1/415-188/14/WM.

 

 

Dropshipperze! Masz kontrolę podatkową lub toczy się wobec Ciebie postępowanie podatkowe?

 

Dostawca towaru wystawia fakturę VAT na kupującego, nie na dropshippera. Dropshipper, wobec którego toczy się kontrola lub postępowanie podatkowe powinien rozważyć obronę własnego stanowiska i transakcji, które były zawierane z klientem i polegały wyłącznie na uzyskiwaniu przez niego prowizji od dokonanej sprzedaży.

Organy podatkowe uważają, że jeżeli towar przechodzi przez dropshippera to zawsze musi być to traktowane jako zakup i sprzedaż towarów.

Jednakże sądy administracyjne wielokrotnie określiły, że tak naprawdę to regulamin oraz postanowienia między stronami decydują o tym, czy mamy do czynienia tylko z pośrednictwem, czy ze sprzedażą i zakupem towarów. Jeżeli dropshipper posiada regulamin oraz poinformował swoich klientów, że jest wyłącznie pośrednikiem, to w takiej sytuacji należy bronić swojego stanowiska przed organami podatkowymi. Sądy wskazują korzystne stanowisko dla podatników tj. że organy podatkowe błędnie kwalifikują wyżej opisane transakcje.

Należy pamiętać, że każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie, dlatego też sądy podkreśliły, że dużo zależy od regulaminu, który został zawarty pomiędzy stronami.

 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: