Doradztwo podatkowe

Fundacja Rodzinna – przyszłe zmiany oraz największe absurdy

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

28 czerwca 2024
Fundacja Rodzinna okazała się korzystna dla wielu podatników. Jednak przepisy i interpretacje podatkowe nie zawsze są zgodne z duchem ustawy. Dowiedz się więcej o absurdach prawnych związanych z fundacją rodzinną.

Absurd nr 1: Najem, który nie jest najmem

Fundacja Rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie ośmiu punktów wymienionych w artykule 5 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej. Drugi z punktów stanowi, że fundacja rodzinna może prowadzić działalność w zakresie „najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie”. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uważa jednak, że najem krótkoterminowy, np. na platformach takich jak Booking czy Airbnb, nie jest najmem. Uważają bowiem, że tego typu umowy charakteryzują się wysokim stopniem sformalizowania czy protokołami odbioru, których nie ma przy najmie krótkoterminowym.

Absurd nr 2: Zagraniczne fundusze inwestycyjne

KIS twierdzi, że Fundacja Rodzinna może przystępować jedynie do zagranicznych podmiotów, które również są objęte podatkiem CIT. Zdaniem KIS, fundacja rodzinna nie może inwestować w zagraniczne podmioty transparentne podatkowo. Takie ograniczenie nie wynika jednak z przepisów i ogranicza możliwości inwestycyjne Fundacji.

Absurd nr 3: Obligacje Skarbu Państwa

Zgodnie z przepisami, Fundacja Rodzinna nie może nabywać obligacji skarbu państwa w trybie detalicznym. To kolejne ograniczenie, które nie znajduje uzasadnienia w logice ustawy, a które wynika z przepisu szczególnego – art. 101 ustawy o finansach publicznych.

Absurd nr 4: Kryptowaluty

KIS uważa, że Fundacja Rodzinna nie może inwestować w kryptowaluty. Tutaj niestety mają rację – tak wynika z przepisów. Naszym zdaniem jest to oczywiste przeoczenie ustawodawcy.

Absurd nr 5: Proporcja majątku

KIS interpretuje przepisy dotyczące proporcji majątku w taki sposób, że najbliższa rodzina
kontrolująca rodzinny biznes musi otworzyć tyle fundacji rodzinnych ilu jest członków rodziny.
Po jednej fundacji RODZINNEJ dla każdego 🙂

Podsumowanie

Być może w najbliższym czasie wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny uchylą niekorzystne interpretacje indywidualne, eliminując wiele obecnych absurdów prawnych. Problemy takie jak ograniczenia dotyczące kryptowalut i obligacji skarbowych wymagają natomiast interwencji ustawodawcy. Na chwilę obecną zalecamy czujność w przypadku prowadzenia przez fundacja rodzinna działalności w powyższych obszarach.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: