pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Jak zachować się podczas kontroli podatkowej?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

02 grudnia 2020
Kontrola podatkowa często wiąże się z dużym stresem. Podczas wizyty Urzędnika musisz udowodnić, że prowadzisz działalność zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Świadomość własnych praw jest w tej sytuacji bardzo ważna i przydatna. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, co możesz zrobić, aby poprawić swoją sytuację.

Daj sobie czas

Po pierwsze, możesz poprosić Urząd o to, aby przesłał Ci pytania drogą mailową lub w formie pisma pocztą tradycyjną. W ten sposób zyskasz więcej czasu, którego potrzebujesz, żeby udzielić właściwych odpowiedzi. Poza tym, być może będziesz potrzebował skorzystać z porady prawnej. Nieprecyzyjne wyrażenie się może przecież łatwo doprowadzić do batalii z fiskusem.

Nie bądź nadgorliwy

Przekazując żądaną dokumentację stosuj się do zaleceń wynikających z pisma. Prześlij wymagane dokumenty, ale tylko te wymagane.

Aparat skarbowy posiada wyspecjalizowane narzędzia do wykrywania nieprawidłowości w rozliczeniach Podatników. Aby zawczasu upewnić się w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych, możesz skorzystać z audytu podatkowego.

Pamiętaj, jakie masz prawa

Pamiętaj, że kontrola podatkowa powinna przebiegać w Twojej obecności lub z udziałem wskazanej przez Ciebie osoby. Jako Przedsiębiorca masz prawo wymagać od kontrolujących przestrzegania przepisów BHP obowiązujących w Twoim przedsiębiorstwie. Kontrolujący Urzędnik powinien okazać Ci swoją legitymację oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. 

Możesz poprosić o wgląd w akta urzędnika kontrolującego i dokładnie udokumentować przebieg kontroli – robiąc notatki, zdjęcia, czy kserokopie. Na każdym etapie masz prawo składać wyjaśnienia na piśmie. Możesz też wnioskować o przesłuchanie wskazanych przez Ciebie świadków (np. pracowników Twojej firmy, kontrahentów itd.) lub o powołanie biegłego w danej sprawie znającego specyfikę działalności gospodarczej (tzw. przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego). Biegły to specjalista w danej dziedzinie, którego opinia jest bezstronna.

Ważne! Pamiętaj, że wskazanie nowych świadków i dostarczenie materiałów dowodowych, potwierdzających Twoją niewinność, może być kluczowe dla pozytywnego zakończenia kontroli podatkowej.

Kiedy kontrola podatkowa nie dochodzi do skutku?

W Twoim przedsiębiorstwie może odbywać się tylko jedna kontrola w danym czasie. Organ podatkowy zawiadamia o kontroli zazwyczaj z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w przeciągu 30 dni od chwili zawiadomienia, masz prawo zażądać ponownego zawiadomienia. W razie naruszenia Twoich praw wynikających z obowiązku prawidłowego zawiadomienia, masz prawo złożyć sprzeciw do Organu. 

*Obowiązki dotyczące uprzedniego zawiadomienia o kontroli nie dotyczą przypadków, w których podstawą kontroli jest m.in. podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego.

Jeśli Podatnik nie wywiąże się obowiązku dokonania niezbędnych korekt w deklaracji podatkowej, Organ kontrolujący ma prawo wszcząć postępowanie podatkowe. Może być wszczęte po upływie 6-miesięcy, gdy organ kontrolujący otrzyma od innych organów uzasadniające informacje.

Jeżeli nie zgadzasz się z wynikiem kontroli podatkowej, najlepiej skompletuj cały materiał dowodowy i powierz prowadzenie sprawy profesjonalnemu doradcy.

Adrian Kęmpiński
Starszy specjalista ds. doradztwa podatkowego

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: