pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Kiedy zgodnie z UPO powstaje zakład?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

22 maja 2023
Prowadzenie działalności za granicami Polski może spowodować powstanie zagranicznego zakładu podatkowego. Może wiązać się to z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi.

Czym jest zakład podatkowy?

 

Według ustawy o podatku dochodowym zakład zagraniczny jest stałym miejscem prowadzenia działalności, w której podmiot mieszkający na terytorium innego państwa prowadzi działalność w całości lub w części. Obejmuje on między innymi oddział, warsztat, biuro, fabrykę, przedstawicielstwo i miejsce wydobycia surowców naturalnych. Stałość charakteryzuje się posiadaniem tam zaplecza personalnego oraz technicznego.  By mówić o zakładzie osoba prowadząca działalność nie musi mieć tytułu prawnego do miejsca (zakład typu podstawowego).

Mowa o zakładzie również w kontekście placu budowy, montażu, budowie lub instalacji prowadzonych na terytorium jednego państwa, ale mająca siedzibę lub zarząd na terenie innego – zakład typu budowlanego.

Osoby mające pełnomocnictwo i zawierające umowy w imieniu innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium innego państwa również są zakładem podatkowym – zakład typu agencyjnego.

 

Kiedy powstaje zakład zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)?

 

Przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wiodą prym nad ustawami o podatku dochodowym, mogą więc stanowić odmiennie w kwestii powstania zakładu podatkowego.

Według UPO, aby powstał zakład muszą zaistnieć łącznie następuje trzy przesłanki:

  • stałość placówki,
  • istnienie placówki,
  • prowadzenie całości bądź części działalności za pośrednictwem placówki.

 

Powstanie zakładu – jakie niesie za sobą konsekwencje podatkowe?

Zakład podatkowy rodzi konsekwencje podatkowe w kraju jego prowadzenia. Podatnik musi zarejestrować się w nim do celów podatkowych. Zależnie od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem możemy wyróżnić różne metody unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją, odliczenia proporcjonalnego. Jeśli z danym krajem nie została zawarta taka umowa mają zastosowanie przepisy o podatku dochodowym.

Należy pamiętać, że każda sytuacja jest indywidulana i przesłanki do powstania zakładu należy oceniać w zależności od branży i określonego stanu faktycznego.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: