pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Koń jaki jest – każdy widzi

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

22 lutego 2023
Powszechnie wiadomo, że darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Zupełnie inaczej sprawa wygląda, gdy ów konia przyjdzie nam kupić. W takim przypadku warto skrupulatnie się przygotować i wiedzieć, co na ten temat mówią przepisy.

Zakup konia – na co zwrócić uwagę?

 

Przede wszystkim istotne będzie to, jakich podmiotów dotyczy dana transakcja. Zastosowanie właściwych regulacji uzależnione będzie od statusu stron umowy sprzedaży.

Na gruncie przepisów podatkowych koń jest rzeczą ruchomą. Zatem, przy zakupie pojawi się podatek od czynności cywilnoprawnych. Na nic okazują się próby powoływania się przez podatników na treść ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którą:

“Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą (…)”.

Zwolnione z tego podatku będą transakcje o kwotach nie wyższych niż 1000 złotych. Jednak przy aktualnych realiach rynkowych zwolnienie to praktycznie nie znajdzie zastosowania. W pozostałych sytuacjach PCC wynosi 2% wartości rynkowej konia, będącego przedmiotem umowy. Nietrudno domyślić się, że w przypadku szczególnie cennych wierzchowców kwoty podatku mogą być zauważalnie uciążliwe. Należy jednak przyznać, że znacznie bardziej uciążliwa może być skarbówka, upominająca się o niezapłacony podatek.

 

Koń w spółce, koń w Senacie

 

Cesarz Kaligula miał podobno mianować swojego konia Incitatusa senatorem. Jednak tematem naszych rozważań wcale nie będzie końskie stanowisko członka zarządu. Niemniej, w ubiegłym roku wydano interesujące interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej traktujące o roli konia w działalności.

Ciekawa interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS pojawiła się w maju bieżącego roku. Wniosek dotyczył tego, czy wydatki na zakup konia, jego utrzymanie, treningi, uczestnictwo w zawodach i rozpowszechnianie wizerunku można zaliczyć do kosztów podatkowych. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Argumentowano, że koń jest nośnikiem reklamy, umożliwiającym stałą i powtarzalną promocję marki. Zwiększa to jej rozpoznawalność oraz przyczynia się do zwiększenia zainteresowania potencjalnych kontrahentów, co w perspektywie może przełożyć się na wzrost przychodów. Niestety, takie stanowisko nie spotkało się z aprobatą ze strony Dyrektora KIS:

“(…) w niniejszej sprawie nie można przyjąć, że wykorzystanie konia jako nośnika reklamowego, jest działaniem o charakterze reklamowo-promocyjnym, czy marketingowym. Takie działanie, w ocenie Organu, nie mieści się w zakresie pojęciowym reklamy jako działania podejmowanego w celu rozpowszechniania wiedzy o oferowanych przez Spółkę produktach/usługach.”.

Niemniej, opinia Organu wydaje się być nieco kontrowersyjna i zachęcająca do polemiki, pozostaje zatem śledzić rozwój sprawy.

W innej interpretacji zaś Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z Wnioskodawcą w kwestii prawa do odliczenia VAT przy fakturach kosztowych, dotyczących zakupu oraz utrzymania konia. Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, Spółka będąca dealerem samochodowym zamierza kupić w ramach działalności konia, w celu reprodukcji
oraz reklamy.

“(…) jak wynika z opisu sprawy – są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a planowany zakup konia oraz towary i usługi związane z jego utrzymaniem opisane we wniosku, będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji będzie przysługiwać Państwu prawo do odliczenia podatku, naliczonego w pełnej wysokości od wydatków związanych z nabyciem konia, jak również od zakupów dotyczących utrzymania konia.”

Zakup konia w gospodarstwie rolnym

Zasadniczo, rolnicy zajmujący się końmi w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego i z tego tytułu uzyskujący przychody, nie są zobowiązani do opłacania PIT.  Natomiast, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Ze wskazanego przepisu wprost wynika, że rolnik podlega zwolnieniu z podatku, oczywiście o tyle, o ile nie zarejestruje się jako czynny podatnik dobrowolnie. W związku z tym, w przypadku zakupu konia od zwolnionego rolnika ryczałtowego unikniemy płacenia PCC.

 

Co jeśli koń nie rży po polsku?

 

Obecnie coraz więcej osób, decyduje się na zakup wierzchowca z zagranicy, co może wiązać się dodatkowym skomplikowaniem transakcji. Warto wiedzieć, że w przypadku umowy sprzedaży konia, strony mają możliwość wyboru właściwego prawa. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym* w sytuacji braku wyboru prawa, właściwym będzie prawo państwa zwykłego pobytu sprzedawcy. Okoliczność ta może mieć wpływ na ewentualne dochodzenie roszczeń, na przykład z tytułu wad ukrytych.

 

* art. 4 § 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 177, str. 6 z późn. zm.).

 

Jak nie dać się zrobić w konia?

 

W świecie jeździeckim zakup i sprzedaż koni są na porządku dziennym. Poszukiwanie odpowiedniego rumaka za granicą, w obecnych czasach, również nie jest niczym nadzwyczajnym. Warto, jednak zachować ostrożność, aby zbytnio się nie zagalopować, zapominając przy tym o przepisach obowiązującego prawa.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: