pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Leasing finansowy kontra leasing operacyjny. Wybierz właściwy model dla Twojego biznesu

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

07 czerwca 2023

LEASING OPERACYJNY

 

Podstawowym aspektem wyróżniającym tę formę jest to, że przedmiot umowy leasingowej zaliczony jest do składników majątkowych leasingodawcy, co w konsekwencji będzie oznaczać dokonywanie przez niego odpisów amortyzacyjnych. Wówczas leasingobiorca bez przeniesienia prawa własności otrzymuje dany pojazd w korzystanie, za który zobowiązany jest opłacać raty leasingowe, do których doliczany jest należny podatek VAT.

Kosztami uzyskania przychodu w takim przypadku dla leasingobiorcy będzie wspomniana już rata leasingowa, a także wszelkie inne wydatki niezbędne do utrzymania pojazdu (tj. koszty eksploatacji) Ponadto przedsiębiorca może jednorazowo, bez konieczności amortyzacji zakwalifikować w koszty opłatę wstępna.

W tym przypadku umowa zawierana jest na okres nie krótszy niż 40% czasu amortyzacji środka trwałego, dla samochodów osobowych podstawowa stawka amortyzacji wynosi 20%. A co za tym idzie minimalny czas trwania leasingu operacyjnego powinien być nie krótszy niż 2 lata, wówczas pełna amortyzacja samochodu nastąpi po okresie 5 lat.

Zakończenie umowy leasingu operacyjnego zazwyczaj kończy się wykupem przedmiotu leasingu do majątku firmowego lub majątku prywatnego, jednakże przedsiębiorca nie musi z tego prawa korzystać. Jeżeli przedmiot leasingu zostanie wykupiony do majątku firmowego, a jego wartość początkowa przekroczy 10 000 złotych, będzie należało pojazd ten wprowadzić do środków trwałych w działalności gospodarczej, a następnie go amortyzować.

 

LEASING FINANSOWY

 

W ramach leasingu finansowego przedmiot umowy zostaje zaliczony do środków trwałych leasingobiorcy, na którym to wówczas ciąży obowiązek odprowadzania odpisów amortyzacyjnych. Wobec tego, podstawową różnicą tej formy leasingu jest podmiot, przez który pojazd ten będzie amortyzowany. Po upływie okresu, na który zawarta została umowa leasingu finansowego, przedsiębiorca nie ma możliwości rezygnacji z wykupu przedmiotu leasingowego, staje się on środkiem trwałym w działalności gospodarczej. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT może być odliczony z góry, wraz z pierwszą ratą leasingową. Umowa leasingu finansowego zawierana jest na czas określony, ustawodawca nie zdecydował się, jednak wskazać konkretnej wymaganej długości trwania umowy. Większość leasingodawców za minimalny okres przyjmuje 6 albo 12 miesięcy.

Do kosztów uzyskania przychodu w leasingu finansowym przedsiębiorca może zaliczyć odsetkową część rat, odpisy amortyzacyjne, a także wszelkie niezbędne wydatki służące utrzymaniu pojazdu.  Raty leasingowe nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, z tego powodu, że takim kosztem są już odprowadzane odpisy amortyzacyjne.

 

LIMIT KWOTOWY AMORTYZACJI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 

Wysokość kwoty, którą można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu, w ramach odpisów amortyzacyjnych, jest uzależniona od typu leasingowanego samochodu, a mianowicie:

  • do 150 000 złotych w przypadku pojazdów osobowych spalinowych i hybrydowych,
  • do 225 000 złotych w przypadku pojazdów osobowych elektrycznych.

Odpisy amortyzacyjne przewyższające powyższe kwoty nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu, wówczas kwotę kwalifikującą się należy wyliczyć proporcjonalnie.

 

ODLICZANIE KOSZTÓW UŻYTKOWANIA SAMOCHODU W DZIAŁALNOSCI GOSPODARZCEJ

 

Wysokość kwoty jaką można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu w ramach użytkowania samochodu jest uzależniona od sposobu jego wykorzystywania. W przypadku użytkowania samochodu wyłącznie w celach służbowych przedsiębiorca ma możliwość uwzględnia:

  • 100% kosztów eksploatacji samochodu oraz
  • 100% podatku VAT.

Jednakże wiąże się to z obowiązkiem prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki), stworzenia regulaminu jego użytkowania oraz ze zgłoszeniem pojazdu do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 (w przypadku czynnych podatników VAT).

W sytuacji wykorzystywania samochodu do celów mieszanych tj. do celów służbowych jak i prywatnych, przedsiębiorca ma możliwość zakwalifikowania:

  • 75% kosztów jego eksploatacji oraz
  • 50% kwoty podatku VAT.

 

W TAKIM RAZIE JAKI LEASING WYBRAĆ?

 

Kwestię opłacalności leasingu należy rozpatrywać w każdym przypadku indywidualnie. Przy wyborze formy należy między innymi zwrócić uwagę na takie aspekty jak:

 

  • czas, na który umowa ma być zawiązana, krótszym będzie leasing finansowy, a dłuższym leasing operacyjny,
  • dysponowanie kwotą umożliwiającą dokonanie opłaty wstępnej, która w przypadku leasingu operacyjnego może być jednorazowym kosztem uzyskania przychodu,
  • chęć dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez leasingobiorcę od początku trwania umowy (leasing finansowy) lub dopiero po zakończeniu umowy leasingu albo wcale (leasing operacyjny),
  • odliczenie podatku VAT z góry (leasing finansowy) lub odliczanie podatku VAT z każdą ratą leasingową (leasing operacyjny).

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: