pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Mamy to! UPO z Federacyjną Republiką Brazylii  

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

26 maja 2023
W Brazylii mamy jedno z większych skupisk Polonii na świecie (szacuje się, że mieszka tam nawet 3 miliony Polaków). Mimo to przez wiele lat w relacjach polsko-brazylijskich nie było podpisanej umowy w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania (dalej: UPO). 20 września 2022 r., w Nowym Jorku została podpisana UPO pomiędzy Polską a Brazylią. Następnie 12 kwietnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę, a 29 kwietnia br. ustawa weszła w życie. Tym samym jest to pierwsza tego typu umowa podpisana między Polską a Brazylią. W tych okolicznościach zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z UPO.

Zawarte UPO a korzyści? 

 

UPO to międzynarodowa, dwustronna umowa, która to zawiera podstawowe zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez swoich rezydentów w taki sposób, aby nie dochodziło do podwójnego ich opodatkowania w tych państwach. Określa ona także jakie rodzaje dochodów podlegają opodatkowaniu w danym państwie, będącym stroną UPO. Dzięki temu osoby fizyczne czy spółki nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu i nie są w gorszej sytuacji ze względu na podejmowaną międzynarodową aktywność gospodarczą. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba, że jej stosowanie jest zależne od wydania ustawy. UPO należy traktować jako przepisy ogólnie obowiązujące, z pierwszeństwem przed ustawą, gdy nie da się jej pogodzić z umową. 

Istotną rolą UPO jest to, że ma pomagać uszczelnić system podatkowych obydwu państw, które decydują się na zawarcie takiej umowy. Dlatego w UPO pomiędzy Polską a Brazylią wdrożono regulacje antyabuzywne, które to mają zapobiegać nadużyciom podatkowym, np. zapisy ograniczające przyznanie korzyści zakładom położonym w państwach trzecich.  

 

UPO z Brazylią  

 

Umowa zawiera także regulacje dotyczące m.in. kwestii rozliczania zysków między przedsiębiorstwami powiązanymi, wypłat i miejsca opodatkowania dywidendy, należności licencyjnych, a także obejmuje postanowienia dotyczące opodatkowania artystów i sportowców. 

 

Podsumowanie 

 

Wyczekane UPO weszło w życie i stanowi istotny etap we współpracy pomiędzy Polską a Brazylią. Przede wszystkim jest to ważne dla osób fizycznych i spółek, których interesy gospodarcze skupiają się w tych dwóch państwach.  

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: