pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

17 sierpnia 2022
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.

SaaS, PaaS oraz IaaS – podstawowe różnice 

 

Każde z prezentowanych rozwiązań tak naprawdę cechuje się własnym sposobem dystrybucji, modelem płatności oraz unikalnym rodzajem zasobów oraz zastosowań.

Wyróżniamy model SaaS, czyli Software as a Service, w którym oprogramowanie działa w infrastrukturze dostawcy. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik opłaca licencję, a kwestia hostingu oraz utrzymania sprzętu leży po stronie dostawcy.

Dostępnością do środowiska chmurowego, w którym użytkownicy mogą m.in. projektować aplikacje, korzystając również z gotowych narzędzi do ich tworzenia, czy testowania cechuje się model PaaS (Platform as a Service).

Natomiast w modelu IaaS (Infrastructure as a Service) użytkownik ma możliwość przechowywania oraz odzyskiwania danych, czy pracy nad rozbudowaniem stron internetowych, aplikacji lub oprogramowania.

Bez wątpienia outsourcing usług w wyżej przedstawionych modelach ułatwi pracę, ale także jest znacznie tańszy i efektywniejszy niż tworzenie w lokalnej infrastrukturze. 

 

Konsekwencje podatkowe zastosowania poszczególnych modeli usług w chmurach obliczeniowych

 

Na gruncie doktryny prawno-podatkowej nie doszło do jednolitej kwalifikacji umów na korzystanie z oprogramowania w modelach SaaS, PaaS oraz IaaS. 

W zakresie modelu SaaS wskazuje się, że podstawowe rozróżnienie, które warunkuje dane skutki podatkowe, zawiera się we wskazaniu, czy dochody osiągnięte z tytułu udostępniania oprogramowania w modelu SaaS stanowią dochody z opłat licencyjnych, czy jednak są dochodami z oprogramowania uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

W przypadku, gdy umowa na udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS przewiduje udzielenie licencji niewyłącznej, otrzymane z tego tytułu przez dostawcę dochody można zakwalifikować jako dochody uzyskane z opłat licencyjnych. Zatem, jeśli oprogramowanie to stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej, można zastosować preferencyjną 5% stawkę podatku dochodowego. Może zdarzyć się również sytuacja, gdy umowa nie przewiduje udzielenia użytkownikowi licencji, co wzbudzi wątpliwości w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki. Kwestię tę rozstrzygnął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 21 września 2020 r., o sygnaturze 0112-KDIL2-2.4011.536.2020.2.KP, wskazując, iż dochody uzyskane ze świadczenia usług SaaS mogą zostać zakwalifikowane przez podatników jako dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie usługi.  

Warto również wspomnieć, że przychody uzyskane ze świadczenia usług w modelu SaaS mogą zostać opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu.  

Sprawa jednak nieco komplikuje się na gruncie modelu IaaS oraz PaaS, które nie są tak popularne w zakresie skorzystania z ulgi IP Box tak jak wcześniej opisywany model SaaS. W ich zakresie brak jest interpretacji jednoznacznie wskazujących na możliwość zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego, a więc jeśli masz zamiar skorzystać z ulgi IP Box w zakresie dochodów uzyskiwanych ze świadczenia usług ww. modelach – wystąp najpierw o indywidualną interpretację podatkową, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami w przyszłości!

Mimo  tego, że tworząc na bazie modelu IaaS korzystasz z zasobów danej architektury, skorzystanie z ulgi IP Box nie jest tak oczywiste, jak w przypadku Architektów IT, w zakresie których wydano szereg pozytywnych interpretacji indywidualnych, umożliwiających im korzystanie z preferencyjnej stawki (por. 0114-KDIP2-2.4011.462.2021.2.AG, 0114-KDIP2-2.4011.256.2022.2.AP, 0114-KDIP2-2.4011.382.2021.2.AP, 0114-KDIP2-2.4011.151.2022.2.RK, 0114-KDIP2-2.4011.1.2022.2.ASK). Warto również wskazać na istnienie pozytywnych interpretacji potwierdzających wyżej prezentowane stanowisko, chociażby interpretację z dnia 19 listopada 2019 roku o sygn.: 0114-KDIP3-2.4011.459.2019.2.MG, z której wynika, że nie ma znaczenia, czy prace twórcze polegają wyłącznie na opracowaniu kodu i przenoszeniu do niego prawa autorskich, czy też na innych pracach twórczych w ramach przenoszenia praw do utworu.

Należy również wskazać na ryzyko, które może wystąpić w sytuacji, gdy Twoja spółka, która uzyskuje  ponad 50% przychodów ze świadczenia usług w modelu SaaS będzie na CIT estońskim. Przychody te najprawdopodobniej zostaną potraktowane jako przychody z praw autorskich, co uniemożliwi Ci korzystanie z tego modelu opodatkowania! Przed wyborem CIT-u estońskiego koniecznie wystąp o indywidualną interpretację podatkową!

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: