pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Nadpłata podatku na otarcie łez  

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

29 czerwca 2023
Płacąc podatki staramy się zapłacić należną kwotę w wymaganej wysokości i ani złotówki więcej. Czasami zdarza się, że zapłacimy za wysoki podatek- czy to płatnik płacący je w naszym imieniu przeleje ich zbyt dużo do urzędu skarbowego, albo to my zapłacimy zbyt duży podatek, albo po czasie okaże się, że jakaś transakcja nie doszła do skutku, w wyniku czego powinniśmy byli zapłacić niższy podatek. Również może się okazać, że zapłaciliśmy podatek, którego w ogóle nie musieliśmy regulować z naszym państwem. Powstaje wówczas nadpłata w podatku, którą możemy wykorzystać.

„Papier” na stwierdzenie nadpłaty 

 

Sam fakt zapłaty podatku w zbyt dużej wysokości nie wystarczy. Przede wszystkim należy porównać faktycznie zapłacony podatek z odpowiadającą mu deklaracją, z której wynika, ile powinniśmy byli w rzeczywistości zapłacić. Jeżeli okaże się, że nadpłata wynika z anulowania naszej sprzedaży, to powinniśmy uprzednio skorygować deklarację VAT oraz deklarację PIT lub CIT i dopiero porównać skorygowaną deklarację z zapłaconym podatkiem.  

Zwracam uwagę, że podstawą do stwierdzenia takiej nadpłaty jest stosowna deklaracja. Gdy rozmawiamy o VAT nie ma z tym większego problemu- deklaracje musimy składać co miesiąc lub co kwartał więc łatwo jest skorygować deklarację za konkretny okres, którego dotyczyła anulowana sprzedaż.  

Natomiast sprawa z podatkiem dochodowym nie jest już taka prosta. O ile VAT rozliczamy w okresach miesięcznych lub kwartalnych, tak PIT i CIT są rozliczane w okresach rocznych, dlatego należy „sięgnąć” do deklaracji rocznej. Oznacza to również, że jeżeli zapłaciliśmy zbyt wysoką zaliczkę na poczet podatku w trakcie roku, to musimy zaczekać do sporządzenia deklaracji rocznej, w której wykażemy wysokość płaconych zaliczek w trakcie roku.  

 

Jak odzyskujemy nadpłatę?  

 

Jeżeli w wyniku anulowania transakcji rozpoznaliśmy nadpłatę w PIT lub CIT, to nadpłata jest zwracana niemalże automatycznie po dokonaniu stosownej korekty deklaracji. Warunkiem jest, że nie posiadamy innych zaległości podatkowych- wówczas nadpłata jest przeksięgowywana na poczet najdawniejszej zaległości, z uwzględnieniem odsetek.  

W przypadku deklaracji PIT termin zwrotu nadpłaty wynosi 3 miesiące dla deklaracji składanych w formie papierowej. Natomiast, jeżeli składaliśmy ją elektronicznie, to czas na zwrot wynosi 45 dni. Jednocześnie, istnieje możliwość, że to organ podatkowy na drodze czynności sprawdzających dokona za nas korekty deklaracji i wykaże nadpłatę. W takim wariancie jej zwrot następuje w ciągu 3 miesięcy od dokonania korekty.  

Z kolei, na gruncie CIT nie istnieje „szybsza ścieżka” w postaci 45-dniowego terminu zwrotu nadpłaty. Nadpłata wykazana zarówno przez podatnika, jak i organ skarbowy dokonujący czynności sprawdzających podlega zwrotowi w przeciągu 3 miesięcy od dnia skorygowania deklaracji CIT.  

Sytuacja wygląda analogicznie ze zwrotem nadpłaconego VAT. Tutaj również nadpłata podlega zwrotowi w przeciągu 3 miesięcy licząc od dnia skorygowania deklaracji. Podkreślam, że opisywany tutaj zwrot odnosi się do zapłaty VAT w zbyt dużej wysokości, ale już nie do zwrotu VAT powstałego na skutek nadwyżki VAT-u naliczonego nad VAT-em należnym. Kwestia ta jest traktowana na gruncie przepisów odrębnie i będzie tematem oddzielnego artykułu.  

Gdy korekta deklaracji budzi wątpliwości fiskusa, jej przeanalizowanie może wymagać więcej czasu. Jeżeli nadpłata zostanie zwrócona przez organ podatkowy z przekroczeniem powyższych terminów, to powinna ona być powiększona o odsetki za zwłokę.  

Zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy podatnika, a jeżeli w związku z danym podatkiem nie był on zobowiązany do prowadzenia rachunku bankowego- na wskazany przez niego rachunek bankowy, przekazem pocztowym lub odbierając nadpłatę osobiście w urzędzie skarbowym.  

 

Co jeszcze możemy zrobić z taką nadpłatą?  

 

Zwrot środków to nie jest jedyna możliwa czy też konieczna opcja. Powstałą nadpłatę możemy również przekazać w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W tej sytuacji należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego stosowny wniosek. Należy w nim podać swoje dane, wskazać kwotę podatku, którą chcemy przeznaczyć, wskazać deklarację (w tym rodzaj podatku i okres, za który ją składaliśmy), z której wynika nadpłata i analogicznie wskazać podatek, na poczet którego chcielibyśmy przekazać powstałą nadpłatę.  

„Przerzucanie” nadpłaty z jednego podatku na drugi może być szczególnie pomocne, gdy przez pomyłkę pomieszaliśmy kwoty przelewów przypisanych do poszczególnych podatków. Jednakże, jeżeli nie ma takiej konieczności, zostawianie skarbówce więcej środków na przyszłość, w obliczu dwucyfrowej inflacji może być zwyczajnie nieopłacalne. Warto więc wiedzieć, że nadpłacone środki zwyczajnie nam się należą z powrotem 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: