pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Nauka bez wad! (bez VAT)

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

27 lipca 2022

Co do zasady usługi szkoleniowe są opodatkowane stawką podstawową 23% podatku VAT. Ustawodawca przewidział jednak szereg zwolnień dla usług szkoleniowych. Ze zwolnienia korzystają usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty oraz usługi w zakresie kształcenia świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze.

Ze zwolnienia korzystają także usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym świadczonym przez nauczycieli. Nauczycielem w myśl utrwalonej linii interpretacyjnej są osoby, które posiadają właściwe wykształcenie w danym kierunku oraz odpowiedni zasób wiedzy, nie muszą natomiast posiadać wykształcenia pedagogicznego.

 

Ze zwolnienia skorzysta więc informatyk, który uczy studentów programowania lub księgowa, udzielając korepetycji z rachunkowości dla uczniów szkół ekonomicznych. Należy podkreślić, że zwolnienie przysługuje nawet gdy usługi świadczone są na odległość na przykład w formie online. Dla spełnienia wymagań zwolnienia istotna jest relacja nauczyciel-uczeń, bez pośrednictwa podmiotów trzecich. Jeżeli korepetycje udzielane są w ramach spółki, nie mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia.

 

Języki obce także bez VAT

 

Nauka języków obcych również korzysta ze zwolnienia. W tym przypadku niewymagana jest bezpośrednia relacja ucznia i nauczyciela, zwolnienie przysługuje na przykład szkołom języków obcych, prowadzonych w formie spółki. Co ciekawe przedsiębiorcy, którzy nauczają obcokrajowców języka polskiego, także objęci są tym zwolnieniem. Ustawa nie ogranicza zwolnienia do usług świadczonych „na żywo” – gotowe kursy też korzystają z preferencji. Potwierdzają to liczne interpretacje indywidualne.

 

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego

 

Definicja kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego znajduje się w rozporządzeniu unijnym. Wskazuje ono, że usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmuje nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą, lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma znaczenia.

Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego korzystają ze zwolnienia, o ile spełnią warunki wymienione w ustawie:

 

a) są prowadzone w formach i zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

b) są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację (w zakresie usług objętych akredytacją)

lub

c) są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Usługi kształcenia są zwolnione z VAT jeżeli spełnią choć jeden z wymienionych powyżej warunków. Odnośnie lit a) należy podkreślić, że ustawodawca nie wymienił, na podstawie jakich przepisów ma być organizowane szkolenie. Zatem stanowią one szeroki katalog – ze zwolnienia na tej podstawie korzystają na przykład kursy prawa jazdy kat. B czy wstępne i okresowe szkolenie BHP dotyczące pracownika.

 

Jeżeli podatnik nie może korzystać ze wskazanych powyżej zwolnień, zawsze jeszcze przysługuje mu zwolnienie podmiotowe do przekroczenia limitu 200 tysięcy złotych. Jeżeli masz wątpliwość czy świadczone przez Ciebie usługi korzystają ze zwolnienia zgłoś się do nas – napiszemy w Twojej sprawie wniosek o indywidualną interpretację podatkową.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: