pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Nie ma siana – nie ma grania. Podatek od gier hazardowych.

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

27 lutego 2023

Za złe nawyki słono się płaci 

 

Gry hazardowe mają to do siebie, że uzależniają zarówno osoby mające w sobie “żyłkę hazardzisty”, które godzinami analizują możliwe scenariusze przebiegu wydarzeń sportowych, czy też przesiadują w kasynie. Jednakże, nie należy zapominać o drugiej stronie medalu, czyli budżecie państwa, czerpiącego niemałe profity z tytułu uczestnictwa obywateli w grach o dużym stopniu ryzyka finansowego. Co prawda, roczne dochody z tytułu wpływu z podatku od gier wynoszą ok. 5 mld złotych, co stanowi jedynie ok. 1% całości budżetu. Tym niemniej, należy mieć w pamięci to przed rozpoczęciem rozgrywki.

 

Kto jest podatnikiem podatku od gier?

 

Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 ustawy o grach hazardowych jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia. 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku loterii promocyjnych objętych monopolem państwa, gdzie zobligowanym do zapłaty podatku jest podmiot urządzający grę. Podatnikiem jest również uczestnik gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

 

Poker – początki bywają trudne… ale czy zawsze?

 

W celu rozpoczęcia omawiania kwestii dotyczących organizacji turnieju pokerowego należy rozpocząć od wymogów stawianych przez polskiego ustawodawcę. Jest to bowiem szczególny przypadek, zgoła odmienny od innych gier hazardowych.

Prawo polskie pozwala na urządzanie turniejów pokerowych zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Jednakże, organizacja obwarowana jest kilkoma kryteriami, koniecznymi do uprzedniego spełnienia przez organizującego grę. Wymagania te muszą być spełnione na długo przed rozpoczęciem wydania pierwszych żetonów i kart przez krupiera.

Jeżeli gra pokerowa organizowana jest w drodze tradycyjnego turnieju w salonie gier, znanego chociażby z filmu Casino Royale o przygodach znanego agenta MI6, wówczas organizator  musi uprzednio uzyskać koncesję uprawniającą do urządzania gry. Długa i żmudna procedura może zniechęcić niejedną osobę do samodzielnego przeprowadzania przedsięwzięcia. 

Gra w pokera jest opodatkowana w sposób odmienny niż wszystkie inne gry hazardowe, które ustawodawca postanowił objąć podatkiem od gier. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem dołączenia uczestnika do gry, a nie w momencie urządzania gry hazardowej. Płatnikiem (czyli wpłacającym daninę na rzecz właściwego urzędu skarbowego) jest podmiot organizujący grę. Niestety, triumfatorzy turniejów pokerowych mogą spodziewać się zmniejszenia kwoty swojej wygranej o 25% podatek od gier. Skorzystają oni natomiast ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 

Uwaga na jednorękiego bandytę – państwo

 

Wszyscy zapaleni kinomani na pewno znają film Casino w reżyserii Martina Scorsese. Nie trzeba być natomiast uważnym widzem, aby wiedzieć, że “na koniec dnia” głównym beneficjentem urządzania gier hazardowych jest właściciel lokalu oraz rząd. Tym samym, nie należy niepotrzebnie przedłużać wizyt w salonach gier, a także optymalizować zobowiązania podatkowe z tytułu podatku.

Wysokość podatku od gier jest związana bezpośrednio z rodzajem przeprowadzanych zawodów. Do najmniej opodatkowanych gier losowych należą zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt (2,5%) oraz loterie fantowe (10%). Jest to zdecydowanie dobra informacja dla miłośników wyścigów konnych oraz loterii na wiejskich festynach, urządzanych w porze letniej.

Do średniego przedziału opodatkowania zaliczyć należy natomiast: loterie pieniężne (15%), gry liczbowe (20%), a także zakłady wzajemne inne niż dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt (12%). W tym przedziale na szczególną uwagę zasługują te ostatnie, będące dobrze wszystkim znanymi zakładami bukmacherskimi.

Wysoko opodatkowane są gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterie audiotekstowe oraz poker rozgrywany w formie turnieju gry. Wszystkie z nich, podobnie jak poker podlegają pod stawkę 25%. 

Gry na automacie, gry cylindryczne, gry w kości oraz gry w karty podlegają opodatkowaniu 50% wygranej, co jest najwyższą ze stawek podatku od gier. 

 

Co zrobić aby uniknąć podatku od gier?

 

Jeżeli chodzi o potencjalną optymalizację podatku od gier to jest to sytuacja niezwykle problematyczna. Ustawodawca stworzył natomiast furtkę dla podatników w postaci możliwości zniwelowania podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Wygrane nieprzekraczające kwoty 2 280 zł nie podlegają obowiązkowi podatkowemu na gruncie PIT. Co jednak istotne, gra musi być urządzana przez uprawnione do tego podmioty. Do ww. limitu wliczają się wygrane z:

 

  • gier liczbowych, 
  • loterii pieniężnych, 
  • gier telebingo, 
  • zakładów wzajemnych, 
  • loterii promocyjnych, 
  • loterii audiotekstowych,

oraz 

  • loterii fantowych. 

 

Ponadto polski ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT ustanawia limit zwolnienia określonych wygranych na poziomie kwoty 2000 zł. Do katalogu takich osiągnięć należą wygrane z tytułu organizacji:

 

  • konkursów organizowanych przez środki masowego przekazu,
  • konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,
  • sprzedaży premiowej towarów lub usług.

 

Podczas rozgrywki ostatnią rzeczą, o której myśli racjonalnie myślący człowiek jest jak najmniejsza wygrana. Pamiętajmy jednak o wyżej wspomnianych kwotach wolnych, a nasz portfel na pewno nam za to podziękuje.

 

Terminy, deklaracje oraz inne formalności – wszystko to co potrzebne, aby nie podzielić losu Ala Capone

 

Podatnicy, co do zasady są zobowiązani do samoobliczania kwoty podatku od gier oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Deklarację POG-5 należy złożyć właściwemu naczelnikowi US w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Powyższe informacje nie mają jednak zastosowania do podatników uczestniczących w pokerze rozgrywanym w formie turnieju. Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Organizator rozlicza podatek od gier w deklaracji POG-P.

 

Co należy pamiętać przed wizytą u bukmachera?

 

Podsumowując: wysokość opodatkowania podatkiem od gier różni się w zależności od rodzaju przeprowadzanej gry hazardowej. Zmienne są również zasady składania deklaracji, a nawet moment powstania obowiązku podatkowego. Prym w osobliwości na gruncie podatku od gier wiedzie poker organizowany w formie turnieju. Należy jednak pamiętać o tym, iż wszystkie gry hazardowe uzależniają nie tylko graczy, ale również budżet państwa od wpływów pieniężnych. Miejmy to w głowie przed następną wizytą w kasynie.

 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: