pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Okulary dla doradców podatkowych a koszty uzyskania przychodu.

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

17 marca 2023
Interpretacje indywidualne wydawane przez Krajową Informację Skarbową (dalej jako: KIS) w zakresie zaliczenia pewnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (dalej jako: KUP) można porównać do pudełka czekoladek – nigdy nie wiadomo jakiego rozstrzygnięcia organu można się spodziewać. Dotychczas zostały wydane prawidłowe interpretacje dotyczące, chociażby wydatków poniesionych na zakup zegarka dla adwokata czy telewizora dla prawnika, prowadzącego działalność gospodarczą. Niemniej w ostatnim czasie pojawiła się nieprawidłowa interpretacja indywidualna odnośnie zaliczenia do KUP wydatków poniesionych na okulary korekcyjne dla doradcy podatkowego.

Okulary w kosztach dla doradcy podatkowego?

 

Doradca podatkowy prowadzący własną działalność, wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
W związku z pogorszeniem się stanu wzroku oraz zaleceniem lekarza, planował on zakup okularów korekcyjnych. Dlatego we wniosku zapytał, czy będzie mógł zaliczyć do KUP zakup okularów korekcyjnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Doradca podatkowy wskazał na to, że jego działalność wiąże się z wielogodzinną pracą przy komputerze, zapoznawaniem się z aktami spraw, orzecznictwem czy też przepisami prawa. Zakup okularów korekcyjnych miał pozwolić mu na wydajniejszą pracę, przez większą ilość godzin w ciągu dnia, co miało przełożyć się na osiąganie przychodów z działalności gospodarczej. Ponadto podkreślał, że wspomniane okulary korekcyjne miały służyć tylko do wykonywania pracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Co na to to Dyrektor KIS?

 

Dyrektor KIS nie przychylił się do stanowiska doradcy podatkowego i wydał nieprawidłową interpretację. Organ wskazał, że zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia. Podkreślone zostało, że osoba fizyczna zmuszona jest do zakupów okularów korekcyjnych, niezależnie od tego czy prowadzona jest działalność gospodarcza czy też nie. Dlatego uznał, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma charakter wydatku osobistego, który jest niezależny od prowadzenia działalności gospodarczej. W rezultacie wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, nie mógł zostać zakwalifikowany przez doradcę podatkowego jako KUP.

 

Czy rozstrzygnięcie fiskusa było słuszne?

 

W kontekście wspomnianych wcześniej pozytywnych rozstrzygnięć dla podatników odnośnie zaliczenia wydatków do KUP na zegarek dla adwokata czy telewizor dla prawnika, zdaje się, że stanowisko organu nie jest słuszne. Przykładowo, Dyrektor KIS w interpretacji dotyczącej zakupu telewizora jako kosztu podatkowego wskazał, że aby móc uznać dane wydatki za koszty podatkowe, to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu. Przenosząc powyższe rozumowanie na grunt omawianej sprawy, na pierwszy plan rzuca się pewna niekonsekwencja w argumentacji organu. Jeżeli wnioskodawca – doradca podatkowy – wykazał związek przyczynowo skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami na okulary korekcyjne a osiągnięciem przychodów z działalności, fiskus powinien przychylić się do stanowiska wnioskodawcy.

 

(interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2023 r., sygn.: 0115-KDIT3.4011.920.2022.1.AD).

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: