Optymalizacja podatkowa

Czy w ramach umowy sponsoringu skorzysta się z ulgi dla młodych? 

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

13 listopada 2023
Z tego artykułu dowiesz się o:
- Czym jest ulga dla młodych;
- W jakim przypadku można z niej skorzystać oraz jaki limit odliczenia obejmuje;
- Czy zawierając umowę sponsoringu również będzie można z niej skorzystać.

Czym właściwie jest ulga dla młodych?  

Ulga dla młodych to preferencja, z której mają prawo skorzystać osoby, które zgodnie z ustawą o PIT nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody ze źródeł wskazanych w zamkniętym katalogu z art. 21 ust. 1 pkt 148 ww. ustawy, mianowicie: 

  • ze stosunku pracy, 
  • spółdzielczego stosunku pracy, 
  • stosunku służbowego, 
  • stosunku pracy nakładczej, 
  • umów zlecenia, 
  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, 
  • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego oraz 
  • z zasiłku macierzyńskiego. 

Ulga ta pozwala skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości kwoty 85 528 złotych w roku podatkowym. W praktyce, kwota ta ulega stosownemu zwiększeniu o 30 000 złotych kwoty wolnej od podatku na skali podatkowej, wówczas efektywnie wynosi ona 115 528 złotych. Ponadto, w przypadku osoby, która kontynuuje naukę, możliwym będzie skorzystanie także ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej.  

A co z umową sponsoringu? Czy też podlega zwolnieniu?

Z powyższym pytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej wystąpił podatnik, który zamierzał zawrzeć umowę sponsoringu właściwego polegającego na przekazaniu środków pieniężnych w zamian za świadczenie działań o charakterze promocyjnym. Drugą stroną umowy ma być sportowiec, który nie ukończył 26 roku życia, kontynuujący naukę jako uczeń/student. 

Powyższe oznacza, że sportowiec w teorii będzie spełniał warunki do skorzystania z ulgi, jednakże umowa sponsoringu, nie została zawarta w katalogu zamieszczonym w ustawie o PIT. Dlatego Wnioskodawca wystąpił do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie. Wnioskodawca uznał, że umowa sponsoringu stanowi umowę nienazwaną, a co za tym idzie, będzie miał do niej zastosowanie art. 750 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że: 

Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. 

Powyższe stanowisko oznaczałoby, że umowę sponsoringu będzie można traktować jako umowę zlecenie. Wówczas możliwym byłoby skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego w ramach ulgi dla młodych. 

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w swojej interpretacji z dnia 10 października 2023 r. o sygn. 0114-KDIP3-2.4011.672.2023.2.MN potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, uznając, że umowa sponsoringu będzie należeć do katalogu umów nienazwanych. Oznacza to, że będzie do niej miał zastosowanie wspomniany przeze mnie wyżej art. 750 Kodeksu Cywilnego i ulga dla młodych.  

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: