Optymalizacja podatkowa

Czy zwierzęta są środkami trwałymi i podlegają amortyzacji?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

21 sierpnia 2023
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: właściciel korporacji, aby zadbać o samopoczucie pracowników podczas pracy, zakupił do biura zwierzaka. Jakie podejście do tego typu wydatków ma fiskus?

W tym artykule dowiesz się:

  • czy zwierzę może być środkiem trwałym;
  • kiedy nabycie zwierzęcia stanowi koszt uzyskania przychodu.

Czy zakup zwierzęcia podlega amortyzacji?

Zgodnie z treścią art. 22a ustawy o PIT amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty.

O przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wynika z powyższego przepisu, na gruncie podatkowym zwierzęta jako takie nie są traktowane jako środki trwałe podlegające amortyzacji. Czy to oznacza, że nie można wrzucić zwierząt w koszty firmy? Nic bardziej mylnego!

Zwierzęta wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej należy ująć jako jednorazowy koszt uzyskania przychodu. Co istotne, to na podatniku spoczywa obowiązek
udowodnienia przed organami skarbowymi, że zakup zwierzęcia jest ściśle związany z prowadzoną działalnością. Należy przez to rozumieć wydatek, który został poniesiony w celu
osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia lub zachowania jego źródła. Ponadto, aby dokonać
odliczenia od podatku, zakup zwierzęcia nie może być dokonany w celach reprezentacyjnych tj. w celu poprawy wizerunku firmy lub zrobienia dobrego wrażenia na kontrahentach. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku zakupu rybek, ozdobnych ptaków lub zwierząt, które nie służą bezpośrednio osiągnięciu lub zachowaniu przychodu, a mają być jedynie atrakcją dla klientów.

A zatem do jakich celów można zakupić zwierzaka?

Zwierzęta pracujące, które mogą być kosztem uzyskania przychodu to zwierzęta, które mogą
pomóc w wykonywaniu działalności. Mogą być to m.in. zwierzęta wykorzystywane w zooterapii, zwierzęta do ochrony osób i mienia, czy chociażby drapieżne ptaki wykorzystywane na terenach lotnisk do płoszenia ptactwa. Oczywistym jest fakt, iż wraz z zakupem zwierzęcia po stronie podatnika powstają koszty związane z jego utrzymaniem i opieką jak np. wydatki na karmę czy weterynarza – co również będzie kosztem uzyskania przychodu.

Należy pamiętać, iż każda sprawa jest rozpatrywana przez urząd skarbowy indywidualnie. Zakup musi być uzasadniony i odzwierciedlać rzeczywisty cel dla jakiego zostały zakupione zwierzęta. Nie ma zatem co liczyć na wrzucenie w koszty obronnych yorków.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: