pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Optymalizacja podatkowa

Danina solidarnościowa kogo dotyczy i na czym polega?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

22 lutego 2024
W tym artykule dowiesz się:
- Kogo dotyczy danina solidarnościowa?
- Od jakich dochodów zapłacisz daninę solidarnościową?
- Czy przysługują Ci jakieś odliczenia?
- Kiedy wykazać oraz zapłacić daninę solidarnościową?

Z dniem 1 stycznia 2019 r. powstał nowy obowiązek podatkowy, gdzie należy opłacić tak zwaną daninę solidarnościową. Czy jesteś osobą, która w minionym roku podatkowym osiągnęła dochód powyżej 1 mln zł?

Kogo dotyczy danina solidarnościowa?

Danina solidarnościowa inaczej trzeci próg podatkowy, dotyczy wszystkich osób fizycznych, których dochody przekroczyły 1 mln zł. Jest to zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby te są zobowiązane do zapłaty podatku w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Ważne jest to, że podstawę oblicza się od nadwyżki dochodu podatnika ponad kwotę 1 mln zł.

Celem wprowadzenia daniny solidarnościowej jest pobór daniny od najbogatszych, których wesprze Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Od jakich dochodów zapłacisz daninę solidarnościową?

Dochody, które powinny zostać wliczone do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową to:

 • dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. dochody z pracy, działalności gospodarczej, emerytur, rent, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, praw autorskich itp.;
 • dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów i akcji oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji za aport;
 • dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskane w razie wyboru stawki liniowej w wysokości 19%;
 • dochody zagranicznej spółki kontrolowanej

Nie wszystkie przychody bądź dochody osiągane przez osoby fizyczne uwzględniane są w podstawie do wyliczenia daniny solidarnościowej. Wyłączone są m.in.:

 • dochody z dywidend
 • ze zbycia nieruchomości
 • nieujawnionych źródeł przychodów

Kolejną grupą osób zwolnionych z opłacania daniny są podatnicy, którzy osiągane przychody opodatkowali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz którzy rozliczali się za pomocą karty podatkowej.

Czy przysługują jakieś odliczenia?

Podatek ten płaci się od dochodu, tak więc odliczeniu podlegają:

 • składki na ubezpieczenie społeczne
  • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku
 • składki zapłacone w roku podatkowym na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących w kraju UE, EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej
 • jeśli podatek opłaca podmiot, który płaci w Polsce 19% podatek za zagraniczną jednostkę kontrolowaną, wówczas ustalając daninę solidarnościową odliczać może dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz dochód z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania (a zatem już raz opodatkowany)

Kiedy wykazać oraz zapłacić daninę solidarnościową?

Daninę solidarnościową wykazujemy przy sporządzaniu zeznania rocznego w terminie do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. Podatnik zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości daniny solidarnościowej według wzoru, na formularzu DSF-1 samodzielnie w formie papierowej bądź elektronicznej lub przez pełnomocnika, który w jego imieniu złoży dokument. Daninę tę należy wpłacić na mikrorachunek podatkowy, a następnie organ zobowiązany jest do przekazania danej kwoty na rzecz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Podatek ten należy uiścić jednorazowo w terminie do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym (w rozliczeniu za 2023 rok termin zapłaty – 4% daniny solidarnościowej to 30.04.2024 roku).

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: