Optymalizacja podatkowa

Specjalny fundusz inwestycyjny

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

20 listopada 2023
W tym artykule dowiesz się:
- czym jest specjalny fundusz inwestycyjny;
- jakie warunki trzeba spełnić, aby z niego skorzystać;
- jakie są zalety SFI

Specjalny Fundusz Inwestycyjny, czyli SFI. To narzędzie, które zdobywa coraz większą popularność, przyciągając uwagę przedsiębiorców poszukujących sposobów na optymalizację swojej sytuacji podatkowej i jednocześnie zachęcania do inwestycji w rozwój firm. Czym dokładnie jest Specjalny Fundusz Inwestycyjny i jakie korzyści niesie ze sobą dla przedsiębiorców? W tym artykule zgłębimy tę kwestię, przyjrzymy się warunkom koniecznym do jego wykorzystania oraz omówimy zalety, jakie oferuje.

Czym jest specjalny fundusz inwestycyjny?

Specjalny fundusz inwestycyjny to alternatywne rozwiązanie w zakresie opodatkowania dochodu przedsiębiorstw. Opiera się na istniejącym systemie opodatkowania dochodu, ale umożliwia szybsze rozliczenie wydatków inwestycyjnych. Główną korzyścią jest możliwość rozpoznania kosztu podatkowego w momencie przekazania środków na specjalny rachunek bankowy.

Stanowi on alternatywę dla tzw. estońskiego CIT-u. Przedsiębiorcy, zamiast korzystać z obu preferencji jednocześnie, muszą dokonać wyboru między estońskim CIT-em a specjalnym funduszem inwestycyjnym. Decyzja ta ma istotne znaczenie z perspektywy ekonomicznej, ponieważ wpływa na efektywność rozliczania inwestycji.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Istnieją określone warunki, takie jak konieczność wydatkowania środków na cele inwestycyjne w określonym terminie. Aby uzyskać rozliczenie kosztów, konieczne jest ich wydatkowanie przed zakończeniem roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku w którym zostały wpłacone środki. Jednakże istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do trzech lat, jeśli zostanie przedstawiony plan inwestycyjny do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Środki powinny być przekazane na rachunek prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki nie mogą pochodzić z dotacji, subwencji, kredytów i pożyczek.

Skorzystać z SFI mogą wyłącznie spółki kapitałowe (spółki z o.o. i akcyjne). Pod warunkiem, że w ubiegłym roku podatkowym firma osiągnęła przychody poniżej 100 mln zł, z czego mniej niż połowa pochodziła m.in. z wierzytelności i pożyczek. Dodatkowo spółka, zatrudniała co najmniej trzy osoby na pełen etat. Ważne jest również to, że firma nie posiadała żadnych udziałów ani akcji w kapitale innych spółek, przy czym udziały lub akcje spółki były wyłącznie w posiadaniu osób fizycznych. Spółki nie mogą sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.

Należy pamiętać, że SFI stanowi pomoc de minimis, a jej wartość w okresie 3 lat nie może przekroczyć 200 000 euro, a przy sektorze transportu drogowego 100 000 euro.

Jeśli podatnik wydał środki pochodzące z funduszu na inne cele niż cele inwestycyjne, środki z funduszu zostały mu zwrócone lub wydane niezgodnie z przepisami, to począwszy od następnego roku traci on prawo do dokonywania odpisów zaliczkowych przez minimum 36 miesięcy.

Zalety SFI

Główną korzyścią jest możliwość szybszego zaliczenia jako koszty uzyskania przychodu wydatków na środki trwałe. Można zaliczyć je jako koszty już w momencie przekazania środków na specjalny fundusz. SFI daje przedsiębiorcom możliwość optymalizacji opodatkowania i zachęca do zwiększenia inwestycji w swoje przedsiębiorstwa. Możliwościami, których nie daje estoński CIT, jest skorzystanie z ulg podatkowych (np. ulga B+R, IP BOX, ulga na złe długi) oraz odliczenie strat poniesionych w poprzednich latach. Istnieje również możliwość dalszego korzystania z 9% stawki CIT-u (jeśli podatnik posiada status małego podatnika CIT).

Podsumowanie

Specjalny Fundusz Inwestycyjny to rozwiązanie podatkowe dla firm, które pozwala na szybsze odliczanie wydatków inwestycyjnych. Jest alternatywą dla estońskiego CIT-u. Aby skorzystać z niego firma musi spełnić określone warunki. SFI daje przedsiębiorcom możliwość optymalizacji podatków, korzystania z ulg podatkowych i zachęca do inwestowania w firmę.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: