pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Optymalizacja podatkowa

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

25 marca 2024
Leasing jest coraz częściej wybierany przez przedsiębiorców jako sposób sfinansowania zakupu pojazdu firmowego. Daje wiele korzyści podatkowych, ze względu na wliczenie wydatków związanych z umową leasingową i miesięcznymi ratami w koszty uzyskania przychodu. Pozostaje tylko kwestia, jak przeprowadzić cały proces zakończenia leasingu, aby później móc jak najkorzystniej sprzedać samochód.

Wykup samochodu z leasingu na firmę oraz jego sprzedaż

Przy wykupie samochodu z leasingu są dwie alternatywne możliwości – w ramach prowadzonej działności lub jako osoba prywatna. Wykup pojazdu na firmę daje podatnikowi możliwość ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz dokonania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie faktury wykupu, nawet gdy wcześniej był odliczany VAT w faktur leasingowych. Sprzedaż samochodu traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów i podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT, bez względu na to, czy przy nabyciu przysługiwało nam całościowe, czy częściowe odliczenie VAT. Opodatkowana i oskładkowana jest cała sprzedaż, nie ma możliwości pomniejszenia o wcześniej ujmowane raty leasingowe czy odsetki. Dodatkowo wpływa na podstawę wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, co znacznie powiększy zobowiązania względem ZUS. Warto zaznaczyć, że przy sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu nie ma koniczności do zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wykup prywatny pojazdu i jego późniejsza sprzedaż

Samochód wykupiony z leasingu można dokonać poza działalnością gospodarczą, czyli na osobę prywatną. Wystarczy, że faktury za wykup pojazdu nie zaewidencjonuje się w kosztach działności i nie odliczy VAT. Należy jednak pamiętać, że nawet wykupując prywatnie pojazd należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży w okresie 6 lat od wycofania z majątku firmy. Podatnicy musza pamiętać, że nabywcy samochodu muszą uiszczać podatek od czynności od cywilnoprawnych w wysokości 2% w przypadku zakupu pojazdu od innej osoby prywatnej. Reasumując, aby uniknąć zapłaty podatku ze sprzedaży poleasingowego samochodu trzeba odczekać 6 lat od momentu jego wykupu.

Czy darowizna pojazdu jest sposobem na uniknięcie podatku?

Darowizna bliskiej osobie pojazdu jest dobrym sposobem na uniknięcie podatku związanego
ze zbyciem samochodu. Zarówno darczyńca, jak i obdarowany uniknie skutków
podatkowych, jeśli sprzedaż nastąpi pół roku od momentu otrzymania darowizny. Jeśli kwota
przekroczy 36 120 zł konieczne jest zgłoszenie w terminie 6 miesięcy, do odpowiedniego
urzędu skarbowego fakt otrzymania darowizny na formularzy SD-Z2. W przypadku, gdy
obdarowany nie zgłosi nabycia pojazdu, wtedy darowizna opodatkowana jest na zasadach
ogólnych.

W przypadku wykupu samochodu z leasingu do działalności gospodarczej, też jest możliwe
przekazanie w darowiźnie składnika majątku. Należy jednak pamiętać, o konieczności naliczenia podatku VAT, ponieważ w momencie wykupu z leasingu przedsiębiorca miał
możliwość do jego odliczenia.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: