pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Podatek liniowy i ZUS po powrocie z zagranicy

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

29 marca 2021
Wracasz z zagranicy i myślisz o otworzeniu własnej działalności gospodarczej? Jaką formę opodatkowania możesz wybrać i jakie składki ZUS musisz opłacać?

W obecnych czasach powrót z emigracji do ojczyzny oraz rozpoczęcie świadczenia usług na własny rachunek, na rzecz dotychczasowego pracodawcy, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą nie jest zaskakującym zjawiskiem. Praca dla kontrahenta oddalonego o tysiące kilometrów to współcześnie powszechna praktyka. Jeżeli planujesz powrót do kraju oraz rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, powinieneś wiedzieć się, jakie ograniczenia możesz napotkać oraz jakie przywileje ci przysługują.

Forma opodatkowania – jaką możesz wybrać?

Podczas rejestracji własnej działalności gospodarczej zostaniesz postawiony przed wyborem formy opodatkowania. Wyboru należy dokonać spośród czterech dostępnych opcji:

Jaka forma jest dla ciebie najbardziej opłacalna? To zależy od charakteru prowadzonej działalności i osiąganych z jej tytułu dochodów. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku można wybrać dowolną formę opodatkowania. Przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z podatku liniowego, ale nie zawsze przysługuje im taka możliwość. Przede wszystkim liniowo nie mogą rozliczać się przedsiębiorcy, którzy zamierzają wykonywać usługi tożsame z wykonywanymi w ramach stosunku pracy dla kontrahenta, będącego byłym pracodawcą. Przedmiotowe obostrzenie ogranicza się jednak tylko do usług świadczonych w tym samym roku podatkowym. Oznacza to, że w następnym roku przedsiębiorca odzyska prawo do wyboru liniowej formy opodatkowania i będzie mógł zacząć z niej korzystać.

Nie ma przy tym znaczenia, czy pracę świadczyliśmy dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego. Fakt ten potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.04.2018 r. nr 0115-KDIT3.4011.129.2018.2.JŁ, w której stwierdził, iż przepisy dotyczące podatku liniowego nie rozróżniają kraju siedziby pracodawcy. Przedmiotowa kwestia nie wpływa więc na ustalenie zaistnienia przesłanek skorzystania z podatku liniowego.

Składki ZUS – czy możliwe jest ich zmniejszenie?

Warto pamiętać, że skorzystania z preferencyjnego ZUS nie wyklucza prowadzenie – w Polsce lub za granicą – działalności gospodarczej, w stosunku do której stosowane było ustawodawstwo inne niż polskie. Prowadzenie tego typu działalności, podlegającej zagranicznym przepisom prawnym, nie jest równoznaczne z naruszeniem którejkolwiek z przesłanek skorzystania z ulg w składkach ZUS. Podsumowując, jeżeli wróciłeś z zagranicy, gdzie prowadziłeś działalność gospodarczą lub świadczyłeś pracę dla obecnego kontrahenta, nie podlegając przy tym pod polski system ubezpieczeń społecznych, możesz bez żadnych obaw korzystać ze wszystkich zwolnień związanych ze składkami ZUS. 

ZUS potrafi skutecznie uprzykrzyć prowadzenie działalności gospodarczej szczególnie na początku naszej przygody z własną działalnością. Warto więc sprawdzić, czy nie przysługuje nam preferencyjne opłacanie składek. W tym zakresie przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, która zwalnia go z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych 6 pełnych miesięcy. Przez ten czas będziesz opłacać jedynie składkę zdrowotną, której znaczną część możesz odliczyć od podatku. Składka podlegająca odliczeniu od podatku to 7,75% podstawy wymiaru składki, czyli 328,78 zł w 2021 roku.

Z ulgi na start możesz skorzystać, jeżeli działalność gospodarczą otwierasz po raz pierwszy albo jeżeli nie prowadziłeś jej przez ostatnie 60 miesięcy, a ponadto nie zamierzasz świadczyć usług na rzecz pracodawcy, dla którego pracowałeś w obecnym lub poprzednim roku. Po upływie 6-miesięcznego okresu, w którym jesteś zwolniony z opłacania składek, masz możliwość korzystania przez kolejne 24 miesiące z preferencyjnych, obniżonych składek ZUS. Ich wysokość liczona jest od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Obecnie przedsiębiorcy korzystający z małych składek zobowiązani są do odprowadzania kwoty 265,78 zł oraz składki zdrowotnej w wysokości 381,81 zł.

Start z własną działalnością w Polsce – wybierz najkorzystniejsze rozwiązania

Jeżeli zdecydowałeś się porzucić pracę na etacie i wrócić do kraju, dobrze przemyśl wszystkie dostępne rozwiązania. Praca na własny rachunek zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego warto zadbać o odpowiednią formę opodatkowania. Korzystanie z dostępnych ulg podatkowych oraz odpowiednich preferencji w zakresie składek ZUS z pewnością będzie dużym ułatwieniem w prowadzeniu własnej działalności.

Kacper Kruszyński
Asystent ds. ulgi IP Box

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: